Επιλέξτε ενότητα
Φυσικά Ε΄ Τάξης

Κεφάλαιο 1ο : ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Τετράδιο Εργασιών

ΦΕ 1 - Όγκος

Τα υλικά σώματα που μας περιβάλλουν έχουν διαφορετικά μεγέθη, χρώματα, σχήματα. Για την μελέτη τους χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες που έχουν.


Οι κύριες ιδιότητες των υλικών σωμάτων είναι:

- ο όγκος

- η μάζα

- η πυκνότητα

Όγκος ενός σώματος ονομάζεται ο χώρος που αυτό καταλαμβάνει.

Συμβολίζεται με το γράμμα V.

Μονάδα μέτρησης του όγκου είναι το κυβικό μέτρο  1m3

 

δηλ. ο όγκος ενός κύβου με ακμή 1m.

Συνηθισμένη μονάδα μέτρηση του όγκου είναι και το λίτρο και συμβολίζεται με

το λατινικό γράμμα "L" (σπανιότερα "lt").


Το λίτρο ισούται με το 1/1000 του κυβικού μέτρου (1m3 = 1000 L).


1 κ.μ. (m³) = 1000 l = 1.000.000 κ.ε.(cm³) ή ml

1l = 1000 ml ή cm³


Το σχήμα των στερεών είναι σταθερό,   ενώ


το σχήμα των υγρών και των αερίων μεταβάλλεται ανάλογα με το σχήμα του δοχείου που τα περιέχει.

Ο όγκος των στερεών και των υγρών είναι σταθερός,    ενώ


O όγκος των αερίων μεταβάλλεται ανάλογα με το χώρο στον οποίο αυτά βρίσκονται.

Όγκος σωμάτων 1

Όγκος σωμάτων 2

Παρουσιάσεις

Για να μετρήσουμε τον όγκο ενός σώματος


πρέπει να μετρήσουμε τις διαστάσεις του ή

μπορούμε να το βυθίσουμε μέσα σε ένα ογκομετρικό δοχείο.

Ο όγκος του βυθισμένου σώματος υπολογίζεται, όταν αφαιρέσουμε από την τελική στάθμη του νερού την αρχική στάθμη του.

όγκος στερεού = τελικός όγκος – αρχικός όγκος

QUIZ


Wordwall 1

Wordwall 2

Όγκος.pdf from Dimitra Mylonaki
1. Όγκος.pptx from karman130


Iδέες για πειράματα από το Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων

1. ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

2. ΜΙΓΜΑΤΑ

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

6. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

7. ΦΩΣ

8. ΗΧΟΣ

9. ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Ύλη - Δομή της ύλης

ΦΕ1: ΟΓΚΟΣ

ΦΕ2: ΜΑΖΑ

ΦΕ3: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

   Επανάληψη στα υλικά σώματα