Επιλέξτε ενότητα
Φυσικά Ε΄ Τάξης

Κεφάλαιο 9ο Μηχανική  (μεταφέρεται στην ΣΤ΄ τάξη)

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Τετράδιο Εργασιών

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΦΕ4: Πώς μετράμε τη δύναμη

Το μέγεθος της δύναμης μετριέται με ειδικά όργανα που λέγονται δυναμόμετρα.


Τα δυναμόμετρα αποτελούνται από:


ένα ελατήριο

ένα περίβλημα του ελατηρίου

μία κλίμακα, βαθμολογημένη έτσι ώστε ανάλογα με την επιμήκυνση του ελατηρίου να δείχνει την κατάλληλη ένδειξη για τη δύναμη

ένα άγκιστρο, από το οποίο κρεμάμε το σώμα που θέλουμε να μετρήσουμε.

Μονάδα μέτρησης της δύναμης είναι το Newton (Νιούτον), το οποίο συμβολίζεται: 1 Ν

(Το μήλο στην εικόνα έχει βάρος 1,2 Ν)


 Μετράμε τη δύναμη με βάση το μέγεθος της προσωρινής παραμόρφωσης, την οποία αυτή προκαλεί στο ελατήριο.


Η επιμήκυνση του ελατηρίου είναι ανάλογη της δύναμης που ασκείται σε αυτό.


Οι δυνάμεις μετριούνται με βάση τα αποτελέσματα που προκαλούν.

Τα αποτελέσματα μιας δύναμης είναι ανάλογα με το μέγεθος της.


Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη που ασκείται σε ένα ελατήριο, τόσο μεγαλύτερη είναι η παραμόρφωση του, (επιμήκυνση).

Μάζες και ελατήρια

Ισορροπία ροπών

Δυνάμεις και κίνηση

Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά

ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ


Iδέες για πειράματα από το Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων

Παρουσιάσεις

QUIZ

ΦΕ1. Η ταχύτητα   (έχει αφαιρεθεί από την ύλη)

ΦΕ2. Οι δυνάμεις (Αφαιρούνται οι σελ. 167-168)

ΦΕ3. Δυνάμεις με επαφή - Δυνάμεις από απόσταση (Αφαιρούνται οι σελ. 172-173)

ΦΕ4. Πώς μετράμε τη δύναμη

ΦΕ5. Τριβή: μία σημαντική δύναμη  

ΦΕ6. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή  

ΦΕ7. Τριβή: επιθυμητή ή ανεπιθύμητη;

ΦΕ8. Η πίεση

ΦΕ9. Η υδροστατική πίεση  

ΦΕ10. Η ατμοσφαιρική πίεση

Επανάληψη Μηχανική  

1. ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

2. ΜΙΓΜΑΤΑ

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

6. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

7. ΦΩΣ

8. ΗΧΟΣ

9. ΜΗΧΑΝΙΚΗ