Επιλέξτε ενότητα
Φυσικά Ε΄ Τάξης

Κεφάλαιο 8ο Ήχος

Το μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Τετράδιο Εργασιών

Επανάληψη στον ήχο

Επαναληπτικό φυλλάδιο στον ήχο

QUIZ - ήχος

QUIZ - ήχος

ΠΗΓΗ: e-mathima

Γλωσσάρι...


Ηχητική πηγή ονομάζουμε κάθε σώμα που παράγει ήχο.

• Τα ηχητικά κύματα, με τα οποία διαδίδεται o ήχος μεταφέρουν ενέργεια.

Ανάκλαση του ήχου ονομάζουμε την αλλαγή κατεύθυνσης των ηχητικών κυμάτων, όταν αυτά συναντούν λείες και σκληρές επιφάνειες.

Ηχώ ονομάζουμε το φαινόμενο της επανάληψης του ήχου εξαιτίας της ανάκλασης.

• Το αφτί είναι το όργανο ακοής του ανθρώπου. Αποτελείται από το εξωτερικό, το μέσο και το εσωτερικό αφτί.

Ηχορρύπανση ονομάζουμε το πρόβλημα της έντονης ενόχλησης από τους θορύβους.

Ηχοπροστασία ονομάζουμε την προστασία από τους ενοχλητικούς ήχους.

Με μια ματιά...


• Ο ήχος οφείλεται στην ταλάντωση μιας ηχητικής πηγής.

• Ο ήχος διαδίδεται στα στερεά, στα υγρά και στα αέρια, ενώ δε διαδίδεται στο κενό.

• Η διάδοση του ήχου γίνεται με το ηχητικό κύμα.

• Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα είναι 340 μέτρα σ' ένα δευτερόλεπτο. Στα υγρά η ταχύτητα διάδοσης είναι μεγαλύτερη, ενώ στα στερεά είναι ακόμα πιο μεγάλη.

• Στις λείες επιφάνειες το ηχητικό κύμα ανακλάται, ενώ από τις τραχιές και πορώδεις απορροφάται.

• Το πτερύγιο του αφτιού συλλέγει τα ηχητικά κύματα, τα οποία στη συνέχεια φτάνουν στο τύμπανο και το αναγκάζουν να ταλαντωθεί. Η ταλάντωση μεταδίδεται σε ορισμένα νευρικά κύτταρα, τα οποία διεγείρονται. Το ακουστικό νεύρο συνδέει τα κύτταρα αυτά με τον εγκέφαλο.

• Η συνεχής παραμονή μας σε περιβάλλον με έντονους θορύβους είναι επικίνδυνη για την υγεία μας.

1. ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

2. ΜΙΓΜΑΤΑ

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

6. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

7. ΦΩΣ

8. ΗΧΟΣ

9. ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Επαναληπτικό φυλλάδιο στον ήxo 2

ΠΗΓΗ: http://e-taksh.blogspot.com

QUIZ - ήχος

QUIZ - ήχος


Iδέες για πειράματα από το Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων

ΦΕ1. Πώς παράγεται ο ήχος  

ΦΕ2. Διάδοση του ήχου  

ΦΕ3. Ανάκλαση του ήχου  

ΦΕ4. Απορρόφηση του ήχου  

ΦΕ5. Άνθρωπος και ήχος - Το αφτί μας  

ΦΕ6. Ηχορρύπανση - Ηχοπροστασία  

Επανάληψη  

QUIZ 1QUIZ 2