Επιλέξτε Ενότητα
1.Η Φιλική Εταιρεία 2.Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία 3. Η επανάσταση στην Πελοπόννησο 4. Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα 5.Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου 6. Η επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία 7. Η άλωση της Τριπολιτσάς 8.Οι αγώνες του Κανάρη 10.Ο μάρκος Μπότσαρης 11. Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο – ο Παπαφλέσσας 12.Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου – ο Διονύσιος Σολωμός 13. Οι αγώνες του Καραϊσκάκη 14. Ο Φιλελληνισμός 15.Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η Ναυμαχία του Ναυαρίνου 16. Οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική οργάνωση του Αγώνα 17. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του 18. Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.
Η Φιλική Εταιρεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.
Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.
 Η επανάσταση στην Πελοπόννησο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.
Η επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.
Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.
Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.
Η άλωση της Τριπολιτσάς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.
Οι αγώνες του Κανάρη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12.
Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου –
ο Διονύσιος Σολωμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.
Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο - ο Παπαφλέσσας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.
Ο Μάρκος Μπότσαρης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13.
Οι αγώνες του Καραϊσκάκη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14.
Ο Φιλελληνισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15.
Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η Ναυμαχία του Ναυαρίνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18.
Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17.
Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16.
Οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική οργάνωση του Αγώνα

Έναρξη ελληνικής

Επανάστασης

Το τέλος της ελληνικής  Επανάστασης

Δημιουργία ανεξάρτητου κράτους

1830 1821

Επαναληπτικό Γ΄ενότητας

Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)

9. Η εκστρατεία του Δράμαλη - Δερβενάκια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.
Η εκστρατεία του Δράμαλη - Δερβενάκια

Επαναληπτικό Γ΄ενότητας

Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)

Περιεχόμενα ενότητας:

Η Μεγάλη Επανάσταση του 1821 αποτελεί την κορυφαία προσπάθεια των Ελλήνων να αποκτήσουν την ελευθερία τους. Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα, εσωτερικά και εξωτερικά, η Επανάσταση πέτυχε τελικώς το στόχο της. Μέσα σε σχετικά σύντομο διάστημα, ως το 1830, η Ελλάδα κέρδισε την ανεξαρτησία της έστω και με περιορισμένα σύνορα. Η ελεύθερη εθνική ζωή ξεκίνησε και τέθηκαν νέοι εθνικοί στόχοι.

Ενότητα Γ:
Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)

Ιστορία ΣΤ΄  Τάξης

Κεφάλαιο 1  Η Αναγέννηση και η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση

Κεφάλαιο 2  Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό

Κεφάλαιο 3  Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση

Ενότητα Α:  Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους (μέσα 15ου αιώνα - αρχές 19ου αιώνα)

Κεφάλαιο 1   Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου

Κεφάλαιο 2  Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων

Κεφάλαιο 3 Η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων

Κεφάλαιο 4   Οι Κλέφτες και οι Αρματολοί

Κεφάλαιο 5   Η οικονομική ζωή

Κεφάλαιο 6  Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών

Κεφάλαιο 7  Οι δάσκαλοι του Γένους

Κεφάλαιο 8    Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 9  Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα

Κεφάλαιο 10   Οι αγώνες των Σουλιωτών

Επαναληπτικό Β΄ενότητας  Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821)

Επαναληπτικό Α΄ενότητας Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους

  Ενότητα Β: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821)ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  Η Φιλική Εταιρεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η επανάσταση στην Πελοπόννησο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Η επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Η άλωση της Τριπολιτσάς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Οι αγώνες του Κανάρη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου –  ο Διονύσιος Σολωμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.  Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο - ο Παπαφλέσσας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Ο Μάρκος Μπότσαρης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13.  Οι αγώνες του Καραϊσκάκη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. Ο Φιλελληνισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η Ναυμαχία του Ναυαρίνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16.  Οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική οργάνωση του Αγώνα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.  Η εκστρατεία του Δράμαλη - Δερβενάκια

   Ενότητα Γ:  Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)

Επαναληπτικό Γ΄ενότητας Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  Η βασιλεία του Όθωνα - ο Ιωάννης Κωλέττης


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η βασιλεία του Γεωργίου Α' - ο Χαρίλαος Τρικούπης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία και την Κρήτη


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.  Η κρίση στα Βαλκάνια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακμαία ελληνικά κέντρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα

Ενότητα Δ: Η Ελλάδα στον 19° αιώνα

Επαναληπτικό Δ΄ενότητας Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.Το κίνημα στο Γουδί και η κυβέρνηση Βενιζέλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Ο Μεσοπόλεμος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Το Αλβανικό Έπος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Η γερμανική επίθεση και ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία (1941-1949)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Η Ελλάδα και η ευρωπαϊκή της πορεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Το Κυπριακό ζήτημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Επαναληπτικό Ε΄ενότητας Η Ελλάδα στον 20ο αιώνα

Ενότητα Ε: Η Ελλάδα στον 20° αιώνα

 Χρονολόγιο της Επανάστασης του 1821

Ένα χρονικό της Ελληνικής Επανάστασης που εστιάζεται στα γεγονότα κάθε περιοχής, στις διπλωματικές διεργασίες αλλά και στα εσωτερικά των επαναστατών (οργάνωση κρατικής δομής, εμφύλιες συγκρούσεις)   περισσότερα….

 Ένα ντοκιμαντέρ του National Geographic για τον ξεσηκωμό και την επανάσταση του 1821.

Χρήσιμο υλικό για την επανάσταση του 1821

Η επανάσταση του 1821

Οι πρωταγωνιστές

Η επανάσταση του 1821

Σημαίες και λάβαρα της επανάστασης

Ιστορικοί διαδραστικοί χάρτες

Τετράδιο Εργσιών - Απαντήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)