ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ
Κορυφή Σελίδας 1.Η Φιλική Εταιρεία 2.Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία 3. Η επανάσταση στην Πελοπόννησο 4. Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα 5.Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου 6. Η επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και 7. Η άλωση της Τριπολιτσάς 8.Οι αγώνες του Κανάρη 10.Ο μάρκος Μπότσαρης 11. Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο – ο Παπαφλέσσας 12.Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου – ο Διονύσιος Σολωμός 13. Οι αγώνες του Καραϊσκάκη 14. Ο Φιλελληνισμός 15.Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η Ναυμαχία του Ναυαρίνου 16. Οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική οργάνωση του Αγώνα 17. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του 18. Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.
Η Φιλική Εταιρεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.
Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.
 Η επανάσταση στην Πελοπόννησο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.
Η επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.
Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.
Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.
Η άλωση της Τριπολιτσάς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.
Οι αγώνες του Κανάρη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12.
Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου –
ο Διονύσιος Σολωμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.
Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο - ο Παπαφλέσσας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.
Ο Μάρκος Μπότσαρης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13.
Οι αγώνες του Καραϊσκάκη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14.
Ο Φιλελληνισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15.
Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η Ναυμαχία του Ναυαρίνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18.
Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17.
Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16.
Οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική οργάνωση του Αγώνα

 Ένα ντοκιμαντέρ του National Geographic για τον ξεσηκωμό και την επανάσταση του 1821.

Έναρξη ελληνικής

Επανάστασης

Το τέλος της ελληνικής  Επανάστασης

Δημιουργία ανεξάρτητου κράτους

1830 1821

Επαναληπτικό Γ΄ενότητας

Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)

9. Η εκστρατεία του Δράμαλη - Δερβενάκια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.
Η εκστρατεία του Δράμαλη - Δερβενάκια

Χρήσιμες σελίδες για την επανάσταση του 1821

Η επανάσταση του 1821

Οι πρωταγωνιστές

Η επανάσταση του 1821

Σημαίες και λάβαρα της επανάστασης

 Χρονολόγιο της Επανάστασης του 1821

Ένα χρονικό της Ελληνικής Επανάστασης που εστιάζεται στα γεγονότα κάθε περιοχής, στις διπλωματικές διεργασίες αλλά και στα εσωτερικά των επαναστατών (οργάνωση κρατικής δομής, εμφύλιες συγκρούσεις)   περισσότερα….

Επαναληπτικό Γ΄ενότητας

Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)

Περιεχόμενα ενότητας:

Η Μεγάλη Επανάσταση του 1821 αποτελεί την κορυφαία προσπάθεια των Ελλήνων να αποκτήσουν την ελευθερία τους. Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα, εσωτερικά και εξωτερικά, η Επανάσταση πέτυχε τελικώς το στόχο της. Μέσα σε σχετικά σύντομο διάστημα, ως το 1830, η Ελλάδα κέρδισε την ανεξαρτησία της έστω και με περιορισμένα σύνορα. Η ελεύθερη εθνική ζωή ξεκίνησε και τέθηκαν νέοι εθνικοί στόχοι.

Ενότητα Γ:
Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)

Ιστορία ΣΤ΄  Τάξης