Επιλέξτε Ενότητα

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης

Προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη τυπωμένο στο Ιάσιο 24 Φεβρουαρίου 1821.

O Γεωργάκης Ολύμπιος

Ο Μιχαήλ Σούτσος, πίνακας του Λουί Ντυπρέ

Ο Ιωάννης  Φαρμάκης

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης μαζί με άλλους επαναστάτες στην κεντρική πλατεία του Ιασίου, της πρωτεύουσας της τότε Μολδαβίας. Φανταστική παράσταση του V.Kaltzer, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη

Η Μολδοβλαχία. Ιάσιο και Βουκουρέστι.

Η επανάσταση στη Βλαχία.

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διέρχεται τον Προύθο. Έργο του Πέτερ φον Ες.

Η μάχη στο Σκουλένι.

Η μάχη στο Δραγατσάνι.

Η Σημαία του Ιερού Λόχου

«Οι Ιερολοχίτες μάχονται στο Δραγατσάνι», πίνακας του Πέτερ Φον Ες.

Ο Γεωργάκης Ολύμπιος ανατινάσσων την μονήν του Σέκου. Πέτερ φον Ες.

Χάρτης της πορείας του Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία.

Φεβρουάριος 1821:  Ο υπασπιστής του Ρώσου τσάρου, Αλέξανδρος Υψηλάντης , ξεκινά την επανάσταση από τη Μολδοβλαχία γιατί:

Δεν υπάρχει οθωμανικός στρατός.

Οι Ηγεμόνες είναι Έλληνες Φαναριώτες.

Κατοικούν εκεί πολλοί Έλληνες.

Έχει αναπτυχθεί ένοπλη δράση από τους Γεωργάκη Ολύμπιο και  Ιωάννη Φαρμάκη.

Οι Ρώσοι θα αντιδράσουν, αν οι Τούρκοι στείλουν στρατό.

Η Έναρξη

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, Ποντιακής καταγωγής πρίγκιπας, γιος και εγγονός ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας, στρατηγός του τσαρικού στρατού, αρχηγός της Φιλικής Εταιρίας και πολιτικός αρχηγός της Επαναστάσεως του 1821, υπήρξε απο τις πιο τραγικές και συνάμα ιερές μορφές του αγώνα.

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1792 και ήταν γιος του Κωνσταντίνου Υψηλάντη, Ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας και γόνου εύπορης και ισχυρής Φαναριώτικης οικογένειας.

O Γεωργάκης Ολύμπιος (1772-1821) ήταν αρματολός, Φιλικός, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, από τους πιο άξιους συνεργάτες του Αλεξάνδρου Υψηλάντη κατά τον Αγώνα στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.

 Ο Ιωάννης Στεργίου Φαρμάκης ήταν Έλληνας μέλος της Φιλικής Εταιρίας και οπλαρχηγός Επανάστασης του 1821.

Το 1817 μυήθηκε στην Οδησσό από τον Εμμανουήλ Ξάνθο στη Φιλική Εταιρεία. Έδρασε σαν οπλαρχηγός στη συνέχεια στις παραδουνάβιες περιοχές. Μετά την ήττα των επαναστατών στη Μάχη του Δραγατσανίου, υπερασπίστηκε μαζί με τον Γεωργάκη Ολύμπιο και 350 συντρόφους τους για 13 μέρες στη Μάχη στη Μονή Σέκκου. Στο τέλος ο Ολύμπιος ανατινάχθηκε στην πυριτιδαποθήκη, ενώ ο Φαρμάκης παραδόθηκε με όρους. Οι όροι αυτοί δεν τηρήθηκαν, οι σύντροφοί του σφάχτηκαν και ο ίδιος στάλθηκε στην Κωνσταντινούπολη όπου βασανίστηκε, και τελικά καρατομήθηκε το 1821.

Ο Μιχαήλ Σούτσος: Το 1819 τοποθετήθηκε από τον Σουλτάνο ηγεμόνας της Μολδαβίας, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1821. Με την εισβολή του Αλέξανδρου Υψηλάντη στη Μολδαβία, ο Μιχαήλ Σούτσος-Βόδας, ο οποίος είχε μυηθεί από το 1820 στη Φιλική Εταιρεία, έθεσε τη φρουρά στις διαταγές του Υψηλάντη.

Στις 22 Φεβρουαρίου 1821 περνά τον ποταμό Προύθο, στη Μολδαβία  και μπαίνει στο Ιάσιο , την πρωτεύουσα της ηγεμονίας της Μολδοβλαχίας.  Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΞΕΚΙΝΑ

Στις 24 Φεβρουαρίου ο Υψηλάντης εκδίδει την προκήρυξη «Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος», με την οποία βεβαιώνει τους Έλληνες ότι "μια κραταιά δύναμις" είναι έτοιμη να βοηθήσει τον αγώνα τους και τους καλεί να πάρουν τα όπλα.

Οι δυσκολίες

Δεν βρίσκει ανταπόκριση από τους ντόπιους κατοίκους.

Καταφέρνει να συγκεντρώσει μόνο 2.000 στρατιώτες.

Στρέφεται προς το Βουκουρέστι.

Συγκροτεί τον «Ιερό Λόχο» από εθελοντές Έλληνες σπουδαστές.

Καταλαμβάνει το Βουκουρέστι αλλά τελικά αποσύρεται.

   Η εξέγερση καταδικάζεται:

Από τις Μεγάλες Δυνάμεις.

Από τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε' , ο οποίος αφορίζει τον Υψηλάντη , κατόπιν πιέσεων των Τούρκων.

Από τον Τσάρο της Ρωσίας , που καθαιρεί τον Υψηλάντη και
δίνει άδεια στους Τούρκους να εισβάλουν στη Μολδοβλαχία.

Η καταδίκη της εξέγερσης

Ο Υψηλάντης με τους λίγους στρατιώτες του αντιμετωπίζουν τον πολυάριθμο οθωμανικό στρατό σε πολλές μάχες.

Η πιο σημαντική γίνεται τον Ιούνιο του 1821, στο  Δραγατσάνι.

Ήττα των Ελλήνων.

Αποδεκατίζεται ο Ιερός Λόχος. Χάνονται πάνω απ΄τους μισούς.

Η μάχη στο Δραγατσάνι

Το τέλος της εξέγερσης

Ο Υψηλάντης μαζί με τον υπασπιστή του, μερικούς αξιωματικούς    και αρκετούς στρατιώτες διαφεύγουν στην Αυστρία.

Άλλοι Έλληνες μάχονται ακόμα , μάχη στο Σκουλένι , αλλά τελικά    διαλύονται.

Περίπου 100 φτάνουν στην Ελλάδα , με τα πόδια.

Ο Φαρμάκης και ο Ολύμπιος πολεμούν αλλά χάνουν τον    Σεπτέμβριο του 1821 , στη μάχη της μονής Σέκου.

Ο Ολύμπιος με τους συμπολεμιστές του ανατινάζονται στη μονή Σέκου.

Το αποτέλεσμα της εξέγερσης

Διέσπασε τον Οθωμανικό στρατό.

Επιτάχυνε την επανάσταση στην Ελλάδα.

QUIZ

Κεφάλαιο 1  Η Αναγέννηση και η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση

Κεφάλαιο 2  Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό

Κεφάλαιο 3  Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση

Ενότητα Α:  Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους (μέσα 15ου αιώνα - αρχές 19ου αιώνα)

Κεφάλαιο 1   Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου

Κεφάλαιο 2  Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων

Κεφάλαιο 3 Η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων

Κεφάλαιο 4   Οι Κλέφτες και οι Αρματολοί

Κεφάλαιο 5   Η οικονομική ζωή

Κεφάλαιο 6  Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών

Κεφάλαιο 7  Οι δάσκαλοι του Γένους

Κεφάλαιο 8    Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 9  Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα

Κεφάλαιο 10   Οι αγώνες των Σουλιωτών

Επαναληπτικό Β΄ενότητας  Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821)

Επαναληπτικό Α΄ενότητας Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους

  Ενότητα Β: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821)ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  Η Φιλική Εταιρεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η επανάσταση στην Πελοπόννησο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Η επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Η άλωση της Τριπολιτσάς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Οι αγώνες του Κανάρη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου –  ο Διονύσιος Σολωμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.  Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο - ο Παπαφλέσσας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Ο Μάρκος Μπότσαρης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13.  Οι αγώνες του Καραϊσκάκη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. Ο Φιλελληνισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η Ναυμαχία του Ναυαρίνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16.  Οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική οργάνωση του Αγώνα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.  Η εκστρατεία του Δράμαλη - Δερβενάκια

   Ενότητα Γ:  Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)

Επαναληπτικό Γ΄ενότητας Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  Η βασιλεία του Όθωνα - ο Ιωάννης Κωλέττης


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η βασιλεία του Γεωργίου Α' - ο Χαρίλαος Τρικούπης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία και την Κρήτη


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.  Η κρίση στα Βαλκάνια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακμαία ελληνικά κέντρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα

Ενότητα Δ: Η Ελλάδα στον 19° αιώνα

Επαναληπτικό Δ΄ενότητας Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.Το κίνημα στο Γουδί και η κυβέρνηση Βενιζέλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Ο Μεσοπόλεμος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Το Αλβανικό Έπος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Η γερμανική επίθεση και ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία (1941-1949)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Η Ελλάδα και η ευρωπαϊκή της πορεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Το Κυπριακό ζήτημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Επαναληπτικό Ε΄ενότητας Η Ελλάδα στον 20ο αιώνα

Ενότητα Ε: Η Ελλάδα στον 20° αιώνα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2

Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία

Ενότητα Γ:
Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)

Ιστορία ΣΤ΄  Τάξης

Το μάθημα με αφήγηση

Παρουσίαση

2. Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία from Maniatis Kostas
κεφ. 18 η επανάσταση αρχίζει από τη μολδοβλαχία from atavar

 QUIZ

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3

Wordwall 4

Wordwall 5

Σχεδιάγραμμα + Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Σχεδιάγραμμα + Ερωτήσεις & Απαντήσεις