ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ ΕΝΟΤΗΤΑ Ε
Προηγούμενη Σελίδα Κορυφή Σελίδας Επόμενη Σελίδα
Κεφάλαιο 3 Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι
View more presentations or Upload your own.
Ε.3. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι - Quiz
View more presentations or Upload your own.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι

Πέμπτη Ενότητα  
Η Ελλάδα στον 20ό αιώνα

Ιστορία ΣΤ΄  Τάξης

Διαδραστικός Χάρτης - Κατακτήσεις και απώλειες εδαφών στον α' βαλκανικό πόλεμο

Διαδραστικός Χάρτης - Κατακτήσεις και απώλειες εδαφών στον β' βαλκανικό πόλεμο

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2α Σχεδιάγραμμα 2β

Γρηγόρης Ζερβός

Παύλος Κώτσης

QUIZ

Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Διαμαντής Χαράλαμπος