ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ ΕΝΟΤΗΤΑ Α
Προηγούμενη Σελίδα Κορυφή Σελίδας Επόμενη Σελίδα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ
Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Επαναληπτικό - Ενότητα Α΄ Ιστορίας Στ΄

Ενότητα Α: Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους (μέσα 15ου αιώνα - αρχές 19ου αιώνα)

Ιστορία ΣΤ΄  Τάξης

Η εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων, 15ος – 16ος αι.,

Εκπαιδευτικό λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

QUIZ 1 QUIZ 2 QUIZ 3 QUIZ 4

Σουδίας Γιάννης

Ιστορία Α΄ενότητα τετράδιο εργασιών
Ιστορία Α΄ενότητα τετράδιο εργασιών
QUIZ 5

Χρονολογικός πίνακας ενότητας

Σημαντικά πρόσωπα της Αναγέννησης και της θρησκαυτικής μεταρρύθμισης