ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ ΕΝΟΤΗΤΑ B
Προηγούμενη Σελίδα Κορυφή Σελίδας Επόμενη Σελίδα

Κεφάλαιο 8
Ο Ρήγας Βελεστινλής
και ο Αδαμάντιος Κοραής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής

Ιστορία ΣΤ΄  Τάξης

Ενότητα B:
Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική καιτη λατινική κυριαρχία (1453-1821)

Επιρροή του γαλ. Διαφωτισμού στη φιλ/κή σκέψη του Κοραή


Η συμβολή του Α. Κοραή στην ελληνική επανάσταση


Το όραμα του Κοραή για την ανεξαρτησία της Ελλάδας

Προετοιμασίες για την Ελληνική Επανάσταση -
Η συμβολή του Α. Κοραή

Ο Θούριος του Ρήγα Φερραίου Βελεστινλή - Νίκος Ξυλούρης

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2

Γρηγόρης Ζερβός

Παύλος Κώτσης

Β. 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής - Quiz

QUIZ

Διαμαντής Χαράλαμπος

Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 2 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ 1748-1833

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ(1757-1798) - ΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΓΗ - ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΤΑ

Εκπαιδευτικό βίντεο από τo http://anoixtosxoleio.weebly.com