ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ ΕΝΟΤΗΤΑ Ε
Προηγούμενη Σελίδα Κορυφή Σελίδας Επόμενη Σελίδα
Ε. 5. Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή - Quiz
View more presentations or Upload your own.

Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η καταστροφή

More presentations from Apostolos Angelopoulos

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή

Πέμπτη Ενότητα  
Η Ελλάδα στον 20ό αιώνα

Ιστορία ΣΤ΄  Τάξης

Σχεδιαγράμματα

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2α Σχεδιάγραμμα 2β

Γρηγόρης Ζερβός

Παύλος Κώτσης

QUIZ

Ερωτήσις & Απαντήσεις 1 Ερωτήσις & Απαντήσεις 3

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Σουδίας Γιάννης

Άγγελος Χαραλάμπους

Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Ερωτήσις & Απαντήσεις 2