ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ
ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

Κωνσταντίνος Καβάφης (1863 – 1933)

Τοπικά επιρρήματα - τοπικοί προσδιορισμοί

Τοπικά επιρρήματα - τοπικοί προσδιορισμοί

ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

Τα επίθετα

Ο Kωνσταντίνος Kαβάφης, σε φωτογραφία βγαλμένη στην Αλεξάνδρεια, πιθανώς το 1890.

Αυτοβιογραφικό σημείωμα του Κ. Π. Καβάφη


    “    Είμαι Κωνσταντινουπολίτης την καταγωγήν, αλλά εγεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια - σ' ένα σπίτι της οδού Σερίφ· μικρός πολύ έφυγα, και αρκετό μέρος της παιδικής μου ηλικίας το πέρασα στην Αγγλία.

Κατόπιν επισκέφθην την χώραν αυτήν μεγάλος, αλλά για μικρόν χρονικόν διάστημα.

Διέμεινα και στη Γαλλία.

Στην εφηβικήν μου ηλικίαν κατοίκησα υπέρ τα δύο έτη στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα είναι πολλά χρόνια που δεν επήγα. Η τελευταία μου εργασία ήταν υπαλλήλου εις ένα κυβερνητικόν γραφείον εξαρτώμενον από το υπουργείον των Δημοσίων Έργων της Αιγύπτου.

Ξέρω Αγγλικά, Γαλλικά και ολίγα Ιταλικά

Κ.Π Καβάφης - Όσο μπορείς (απαγγελία: Σ.Στρατηγός)

Κλικ στο εικονίδιο

Όσο μπορείς (1913)


Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις,

τούτο προσπάθησε τουλάχιστον

όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις

μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου,

μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες.

Μην την εξευτελίζεις πηαίνοντάς την,

γυρίζοντας συχνά κ' εκθέτοντάς την

στων σχέσεων και των συναναστροφών

την καθημερινήν ανοησία,

ως που να γίνει σα μια ξένη φορτική

Tο σπίτι μου

Το σπίτι του ποιητή Καβάφη

Πώς περιγράφουμε ένα κτίσμα

Πώς περιγράφουμε ένα κτίσμα
Μικρές αγγελίες

Μικρές αγγελίες

Mικρές αγγελίες

Ποιητής της ελληνικής διασποράς, με παγκόσμια ακτινοβολία.

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 29 Απριλίου 1863 και πέθανε στην ίδια πόλη την 29 Απριλίου 1933 , την ημέρα των γενεθλίων του δηλαδή , σε ηλικία  70 ετών.

Είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της σύγχρονης εποχής.

Κ.Π Καβάφης - Όσο μπορείς (απαγγελία_ Σ.Στρατηγός).mp3

Περιγραφή κτίσματος - Ασκήσεις

Το σπίτι του ποιητή Καβάφη - Εργασίες

Σουδίας Γιάννης

Σουδίας Γιάννης

Γρηγόρης Ζερβός

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

Tα αριθμητικά

Υπάρχουν ονόματα οργανισμών, επιχειρήσεων,  συλλόγων κτλ. τα οποία αποτελούνται από πολλές λέξεις. Στη θέση τους  χρησιμοποιούμε τα αρκτικόλεξα, δηλαδή ακροστιχίδες που σχηματίζονται συνήθως από  το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης.

Η λέξη αρκτικόλεξο προέρχεται από τις λέξεις αρκτικός (που σημαίνει αυτός που βρίσκεται στην αρχή) και λέξη.

Γράφονται  πάντα με κεφαλαία γράμματα.

Παραδείγματα

Ο.Τ.Ε. - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

Δ.Ε.Η. -  Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Ι.Κ.Α.  - Ίδρυμα  Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 Ε.Μ.Π. - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 Ο.Σ.Ε. - Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος

 Κ.Τ.Ε.Λ. - Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων

ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ-ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντομογραφία είναι η γραφή λέξεων ή φράσεων σε μικρότερη μορφή, παραλείποντας τμήματος ή τμημάτων των λέξεων χάριν συντομίας και οικονομίας χώρου.

Κάποιες συντομογραφίες χρησιμοποιούνται καθολικά και δεν χρειάζονται επεξήγηση. Ειδικά σε λεξικά και εγκυκλοπαίδειες που γράφονται σε χαρτί η χρήση συντομογραφιών είναι απαραίτητη και συνήθως διευκρινίζεται στις πρώτες σελίδες.


Παραδείγματα

π. χ. - παραδείγματος χάριν

ΒΔ - Βορειοδυτικό

βλ. - Βλέπε

εκ. -  εκατοστά

π.μ. - πριν το μεσημέρι

Πάω να πληρώσω

τον λογαριασμό της

Δ.Ε.Η. και του Ο.Τ.Ε.

Εγώ πάω
στο  Ι.Κ.Α.

Δες εδώ τα κυριότερα αρκτικόλεξα

Μια πρωτότυπη online βάση δεδομένων όπου καταγράφονται συστηματικά ελληνικά (και ξένα, σχετιζόμενα με τα ελληνικά) ακρωνύμια, συντομογραφίες, αρκτικόλεξα και σύμβολα δημιούργησε η ομάδα βιβλιοθηκονόμων e-scriptorum. Η βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη στο κοινό μέσω του δικτυακού τόπου http://www.asas.gr/

Κύριε, μας ενοχλείτε...

Κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -η και -ος λόγιας κλίσης

Η διάμετρος του κύκλου είναι ίση με το διπλάσιο της  ακτίνας.

Το μήκος της διαμέτρου υπολογίστηκε για πρώτη

φορά κατά την αρχαιότητα.

Μετρήσαμε τη διάμετρο δύο φορές.

Οι διάμετροι ενός κύκλου είναι πάντα ίσες.

Τα μήκη των διαμέτρων των τριών κύκλων που

μετρήσατε δεν ήταν ίσα.

Μετρήστε τις διαμέτρους προσεκτικά!


Θηλυκά σε -ος λόγιας κλίσης

Θηλυκά σε -η λόγιας κλίσης

Ενικός αριθμός


οξύτονα

παροξύτονα

προπαροξύτονα

ονομ.

 η   κιβωτός

η       διχοτόμος

η  διάμετρος

γεν.

της   κιβωτού  

της    διχοτόμου

της   διαμέτρου

αιτ.   

την   κιβωτό  

τη      διχοτόμο

την   διάμετρο

Πληθυντικός αριθμός

ονομ.

οι     κιβωτοί  

οι      διχοτόμοι

οι     διάμετροι

γεν.

των  κιβωτών

των   διχοτόμων

των   διαμέτρων

αιτ.   

τις    κιβωτούς

τις     διχοτόμους

τις    διαμέτρους

Η διάμετρος του κύκλου είναι ίση με το διπλάσιο της  ακτίνας.

Το μήκος της διαμέτρου υπολογίστηκε για πρώτη

φορά κατά την αρχαιότητα.

Μετρήσαμε τη διάμετρο δύο φορές.

Οι διάμετροι ενός κύκλου είναι πάντα ίσες.

Τα μήκη των διαμέτρων των τριών κύκλων που

μετρήσατε δεν ήταν ίσα.

Μετρήστε τις διαμέτρους προσεκτικά!

Η κυβέρνηση υποσχέθηκε φορολογικές απαλλαγές.

Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης ικανοποίησαν την κοινή γνώμη.

Όλοι τώρα περιμένουν από την κυβέρνηση να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της.

Οι κυβερνήσεις των κρατών της Ε.Ε. ακολουθούν κοινή πολιτική σε αρκετούς τομείς.

Οι αποφάσεις των κυβερνήσεων ταυτίζονται σε πολλά σημεία.

Οι απόψεις των Ευρωπαίων για τις κυβερνήσεις των χωρών τους ποικίλλουν.

Ενικός αριθμός


παροξύτονα

προπαροξύτονα

ονομ.

η       πόλη

 η   κυβέρνηση

γεν.

της    πόλης

της   κυβέρνησης

αιτ.   

τη      πόλη

την   κυβέρνηση  

Κλητ.

 -     πόλη

-  κυβέρνηση

Πληθυντικός αριθμός

ονομ.

οι      πόλεις

οι     κυβερνήσεις

γεν.

των   πόλεων

των   κυβερνήσεων

αιτ.   

τις     πόλεις

τις    κυβερνήσεις

Κλητ.

-     πόλεις

-    κυβερνήσεις

Έτσι κλίνονται τα:

ΠΡΟΠΑΡΟΞΥΤΟΝΑ

η δύναμη, η απόφαση,
η αφαίρεση, η σύνταξη,
η άποψη, η Ακρόπολη κ.ά.

ΠΑΡΟΞΥΤΟΝΑ

η σκέψη, η γνώση, η λύση,
η πράξη, η τάξη, η ψύξη,
οι Άλπεις κ.ά.

η άμμος, η άνοδος, η Βίβλος, η διάλεκτος,
η εγκύκλιος, η είσοδος, η έξοδος, η επέτειος,
η διαγώνιος, η θαλαμηγός, η κάθοδος,
η κιβωτός, η λεωφόρος, η μέθοδος, η νήσος,
η παράγραφος, η πρόοδος, η περίοδος,
η χερσόνησος,  η ψήφος κ.ά.

Έτσι κλίνονται τα:

Ελλειπτικές ονομάζονται οι προτάσεις των οποίων κάποιοι όροι παραλείπονται.
Στον καθημερινό μας λόγο χρησιμοποιούμε συχνά τις ελλειπτικές προτάσεις, αφού πολλά εννοούνται εύκολα από τα συμφραζόμενα
και δεν είναι ανάγκη να αναφέρονται.

           Αγόρασα ένα μολύβι. (= Εγώ αγόρασα ένα μολύβι.)

          – Ποιος έχει σειρά;

          – Εγώ. (= Εγώ έχω σειρά.)

Ελλειπτικές προτάσεις


ΕΡΓΑΣΙΑ -
Αριθμητικά


ΕΡΓΑΣΙΑ - συντομογραφίες και αρκτικόλεξα

Γρηγόρης Ζερβός

Γρηγόρης Ζερβός

ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ

ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΟΠΟ

ΑΠΟ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΘΕΤΑ

ΚΛΙΣΗ ΘΗΛΥΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ
ΣΕ -Η

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ - ΚΛΙΣΗ  ΘΗΛΥΚΑ  ΣΕ -ΟΣ

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

ΚΛΙΣΗ ΘΗΛΥΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ
ΣΕ -Η

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ - ΚΛΙΣΗ ΘΗΛΥΚΑ
ΣΕ -ΟΣ

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ

ΚΑΒΑΦΗ  3

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

Ελλειπτικές προτάσεις - Μικρές

αγγελίες

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 2

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ  ΣΠΙΤΙΟΥ

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΠΙΤΙΟΥ 2


Ορθογραφία -
Αγγελίες σπιτιών

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ - ΚΛΙΣΗ ΘΗΛΥΚΑ
ΣΕ -Η

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ - ΚΛΙΣΗ ΘΗΛΥΚΑ
ΣΕ -Η 2

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ - ΚΛΙΣΗ ΘΗΛΥΚΑ
ΣΕ -ΟΣ

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ -
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ -
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 2

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΝΟΙΚΟΙ

Αρβανιτίδης Θεόδωρος

ΠΗΓΗ: inschool.gr

Κατοικία

Επαναληπτικές ασκήσεις

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Αρκτικόλεξα - Συντομογραφίες

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Τα αριθμητικά

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Μικρές αγγελες

Αριθμητικά

Θεωρία και Ασκήσεις

e-papadakis

ΛΟΓΙΑ ΘΗΛΥΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΕ -Η ΚΑΙ ΣΕ -ΟΣ,

Γραμματική Ε΄ - Στ΄, σελ. 76 & 79

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Θηλυκά ουσιαστικά

QUIZ - Επανάληψη στην ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Κατοικία

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ

ΚΑΒΑΦΗ

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ

ΚΑΒΑΦΗ 2

λεξιλόγιο: κατοικία, ποιητής, πρωτοτυπία, ηλεκτρικό, λάμπες πετρελαίου, διαμέρισμα, είσοδος, κατώφλι, ένοικος, ενοίκιο, κηροπήγιο, υφάσματα, επίπλωση, ακατέργαστο, ψάθινη, αγγελίες, οικογένεια, κοινόχρηστοι χώροι, πολυκατοικία, διαχειριστής, ενόχληση, αυτοκινητόδρομος, θόρυβος, κάτοικοι, κοινότητα, συντήρηση, παραδοσιακός ξενώνας, εσωτερικό, εξωτερικό, ευρύχωρο, εξώπορτα, κεντρική αίθουσα, πλακόστρωτο, φιλόξενο, κοντινός, μακρινός, φωτεινός, ξαφνικός, απότομος, απίστευτος, αναπάντεχος, θορυβώδης, άγνωστος, χαριτωμένος, γρήγορος, ουρανοκατέβατος, ασημένιος, χρυσαφένιος, γλυκός, τέλειος, πολύς, ασβεστωμένη, εγκαταλελειμμένη, διώροφο, λίθινο, παράθυρα, πατώματα, διακοσμήσεις, τοιχώματα, πωλείται, ενοικιάζεται, καινούριο, πληροφορίες.


 Οικογένεια λέξεων:

οδός (είσοδος, έξοδος, οδικός οδόστρωμα, οδηγός κτλ.)

κοινός (κοινωνία, κοινότητα, κοινόχρηστα κτλ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Κατοικία

Βιβλίο μαθητή

Τετράδιο εργασιών

Γλώσσα ΣΤ΄ Τάξης

Το σπίτι μου

Το σπίτι του ποιητή Καβάφη

Μικρές αγγελίες

Κύριε, μας ενοχλείτε

QUIZ - Επανάληψη στην ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Κατοικία

Γραμματικά φαινόμενα


Τα επίθετα

Τοπικά επιρρήματα - τοπικοί προσδιορισμοί

Πώς περιγράφουμε ένα κτίσμα

Μικρές αγγελίες

Tα αριθμητικά

ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ-ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ελλειπτικές προτάσεις

Κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -η και -ος λόγιας κλίσης