Επιλέξτε Ενότητα
t.e_e_en.11_1.pdf

Τετράδιο εργασιών

λεξιλόγιο: παιχνίδια, παίζω, παιδιά, πεζός, πεζοδρόμιο,  κυνηγώ, κυνηγός, λαχνίσματα, διάλειμμα, μαντεύω, βασιλιάς, κύκλος, γραμμή, συμπαίκτες, χωρίζομαι, επιτραπέζια, απαγορεύεται, επιτρέπεται, ταχύτητα, ηλεκτρονικά, χτύπημα, προετοιμασία.

Οικογένεια λέξεων:

 ·         Παίζω (παίκτης κτλ)

·         Πεζός (πεζοδρόμιο κτλ.)

 Γραμματική:

 ·         Επίθετα σε ων, ούσα, ον (ο παρών, το παρόν κτλ.)

·        Καταλήξεις προστακτικής αορίστου (είτε, ησε, ισε,) και εξαιρέσεις (έκλεισα, άθροισα, δάκρυσα).

Γλώσσα Ε΄ Τάξης

Βιβλίο μαθητή

Τι θα μάθουμε

Κείμενα:

Παραδοσιακά παιχνίδια

Επιτραπέζια παιχνίδια

Ηλεκτρονικά παιχνίδια

Πνευματικά παιχνίδια

Επανάληψη στην ΕΝΟΤΗΤΑ 11

ΕΝΟΤΗΤΑ 11

Παιχνίδια, παιχνίδια, παιχνίδια

Παραδοσιακά παιχνίδια

Ενότητα 1 - Ο φίλος μας το περιβάλλον

Ενότητα 2 - Η ζωή στην πόλη

Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου

Ενότητα 4 - Τα ζώα που ζουν κοντά μας

Ενότητα 5 - 17 Νοέμβρη

Ενότητα 6 - Οι φίλοι μας, οι φίλες μας

Ενότητα 7 - Μουσική

Ενότητα 8 - Χριστούγεννα

Ενότητα 9 - Βιβλία - βιβλιοθήκες

Ενότητα 10 - Μυστήρια - επιστημονική φαντασία

Ενότητα 11 - Παιχνίδια, παιχνίδια, παιχνίδια

Ενότητα 12 - 25η Μαρτίου

Ενότητα 13 - Κατασκευές

Ενότητα 14 - Πάσχα

Ενότητα 15 - Τηλεόραση

Ενότητα 16 - Αθλήματα - σπορ

Ενότητα 17 - Ταξίδια στο διάστημα