Επιλέξτε Ενότητα
Α΄ ΤΑΞΗ Μαθηματικά Α΄ Τάξης

1. Προσανατολισμός στο χώρο  

2. Γεωμετρικά σχήματα   

3. Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων   

4. Οι αριθμοί από το 1 έως το 5   

5. Αρίθμηση. ανάγνωση και γραφή των αριθμών (I)  

6. Αρίθμηση. ανάγνωση και γραφή των αριθμών (II)   

7. Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (Ι)

8. Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 1η:

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5 – ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

Ενότητα 2η:

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛYΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5

Ενότητα 3η:

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 – ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 – ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

17: Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20   

18: Αθροίσματα μέχρι το 10 - Αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης 19: Οι τακτικοί αριθμοί – Τα διπλά αθροίσματα   

20: Τα νομίσματα μέχρι το 10   

21: Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10   

22: Προβλήματα   

23: Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 4η:

ΑΦΑΙΡΕΣΗ – ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΜΟΤΙΒΑ

25: Οι αριθμοί μέχρι το 50   

26: Χάραξη γραμμών   

27: Μοτίβα   

28: Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό   

29: Διάκριση των συμβόλων «+» και «–»   

30: Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό   

31: Το συμπλήρωμα   

32: Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 5η:

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

33: Οργάνωση συλλογών – Οι αριθμοί μέχρι το 50   

34: Μονάδες και δεκάδες (Ι)   

35: Αθροίσματα με πολλούς όρους   

36: Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί   

37: Προβλήματα   

38: Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 6η:

MONAΔEΣ KAI ΔEKAΔEΣ – ΓEΩMETPIKA ΣXHMATA – XPONOΣ

 Ενότητα 7η:

ΧΑΡΑΞΕΙΣ KAI ΠΑΖΛ – ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ – Η YΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ

Ενότητα 8η:

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 70 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣYΜΜΕΤΡΙΑ

Ενότητα 9η:

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΒΑΡΟΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Λογισμικό μαθηματικά  Α-Β

Α΄ Τάξη - Μαθηματικά εν.1 Α΄ Τάξη - Μαθηματικά εν.2 Α΄ Τάξη - Μαθηματικά εν.3 Α΄ Τάξη - Μαθηματικά εν.4 Α΄ Τάξη - Μαθηματικά εν.5 Α΄ Τάξη - Μαθηματικά εν.6 Α΄ Τάξη - Μαθηματικά εν.7 Α΄ Τάξη - Μαθηματικά εν.8 Α΄ Τάξη - Μαθηματικά εν.9

9: Σύγκριση μεγεθών - Ορολογία   

10 : Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (I)   

11 : Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (II)

12 : Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και <  

13 : Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)

14 :Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων  

15 : Προβλήματα

16 : Επαναληπτικό μάθημα

39: Μονάδες και δεκάδες (ΙΙ)   

40: Γεωμετρικά σχήματα   

41: Ο χρόνος   

42: Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας   

43: Επαναληπτικό μάθημα

45: Χαράξεις, παζλ και μωσαϊκά   

46: Προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών

47: Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις – Η υπέρβαση της δεκάδας   

48: Yπολογισμοί – Επιστροφή στην πεντάδα  

49: Πρόσθεση και αφαίρεση – Διψήφιοι και μονοψήφιοι αριθμοί

50: Προβλήματα   

51: Επαναληπτικό μάθημα

52: Οι αριθμοί μέχρι το 70

53: Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό

54: Μέτρηση μεγεθών  

55: Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών

56: Εισαγωγή στη συμμετρία   

57: Επαναληπτικό μάθημα

58: Οι αριθμοί μέχρι το 100 – Χρήμα   

59: Πολλαπλασιασμός και διαίρεση   

60: Βάρος – Λειτουργία ζυγαριάς   

61: Χαράξεις σχημάτων – Παζλ και πλακόστρωτο   

62: Προβλήματα   

63: Επαναληπτικό μάθημα