Επιλέξτε Ενότητα

Ενότητα 6η:

MONAΔEΣ KAI ΔEKAΔEΣ – ΓEΩMETPIKA ΣXHMATA – XPONOΣ

39: Μονάδες και δεκάδες (ΙΙ)   

40: Γεωμετρικά σχήματα   

41: Ο χρόνος   

42: Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας   

43: Επαναληπτικό μάθημα

39: Μονάδες και δεκάδες (ΙΙ)

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Τα ξύλινα στρατιωτάκια - Ανάλυση του αριθμού 40, αρίθμηση ανά 5 και 4

Η μεγάλη πείνα -
Προβλήματα με δεκάδες

40: Γεωμετρικά σχήματα

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Τα παιχνίδια του Άτακτου – Στερεά γεωμετρικά σώματα / Επίπεδα σχήματα

Μονάδες και Δεκάδες

Μονάδες και Δεκάδες 2

Ο μεγάλος ζωγράφος – Στερεά γεωμετρικά σώματα / Επίπεδα σχήματα

Τα σχολεία κλείνουν –
Κύβος και στερεό ορθογώνιο

42: Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

43: Επαναληπτικό μάθημα

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Τα τριαντάφυλλα - Πρόσθεση

Παιχνίδι με προσθέσεις με την υπέρβαση του 10

Ένα ωραίο παιχνίδι με την υπέρβαση της δεκάδας όπου ο παίχτης πρέπει να περάσει μέσα από το σχηματισμό της δεκάδας για να φτάσει στο διαστημόπλοιο και να εκτοξευθεί στο διάστημα.

παιχνίδι πρόσθεσηε (και)
με την υπέρβαση της δεκάδας,

εξάσκηση στην πρόσθεση.

popup_math_addition.swf

Τάισε το σωστό πιγκουίνο  και κέρδισε !

Παιχνίδι πρόσθεσης-ψάρεμα

Ενότητα 1η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5 – ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

Ενότητα 2η: ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛYΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5

Ενότητα 3η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 – ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 – ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ενότητα 4η: ΑΦΑΙΡΕΣΗ – ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΜΟΤΙΒΑ

Ενότητα 5η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Ενότητα 6η: MONAΔEΣ KAI ΔEKAΔEΣ – ΓEΩMETPIKA ΣXHMATA – XPONOΣ

 Ενότητα 7η: ΧΑΡΑΞΕΙΣ KAI ΠΑΖΛ – ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ – Η YΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ

Ενότητα 8η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 70 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣYΜΜΕΤΡΙΑ

Ενότητα 9η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΒΑΡΟΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Α΄ ΤΑΞΗ Μαθηματικά Α΄ Τάξης

Ενότητα 1η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5 – ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

Ενότητα 2η: ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛYΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5

Ενότητα 3η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 – ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 – ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ενότητα 4η: ΑΦΑΙΡΕΣΗ – ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΜΟΤΙΒΑ

Ενότητα 5η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Ενότητα 6η: MONAΔEΣ KAI ΔEKAΔEΣ – ΓEΩMETPIKA ΣXHMATA – XPONOΣ

Ενότητα 7η: ΧΑΡΑΞΕΙΣ KAI ΠΑΖΛ – ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ – Η YΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ

Ενότητα 8η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 70 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣYΜΜΕΤΡΙΑ

Ενότητα 9η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΒΑΡΟΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Λογισμικό μαθηματικά  Α-Β

ΠΗΓΕΣ:

Stintaxi.com

Taksiasterati

teachergeorgiasclass

ξεκούρδιστη τάξη

Πολύχρωμη Τάξη

kathemeraproti

Jele

Emathisi

emathima

Xristinakt.blogspot

Grafoulis.gr

Κοσμάς Αθανασιάδης

Τοκατλή Ευνίκη

Protokoudouni

mathetoner@ki

Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας

ξεκούρδιστη τάξη

Διαδραστικά παιχνίδια

Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας

ξεκούρδιστη τάξη

Εργασίες - 39: Μονάδες και δεκάδες (ΙΙ)

Φύλλο Εργασίας 1

ΦΕ2    

ΦΕ3    

ΦΕ4    

ΦΕ5  

Grafoulis

teachergeorgiasclass

E-mathima

matheto ner@ki

Μαθαίνω Τα Σχήματα -
Το Σημείο και οι Γραμμές

Τα Ζουζούνια τραγουδούν για το τρίγωνο

Τα Ζουζούνια τραγουδούν για τον κύκλο

Τα Ζουζούνια τραγουδούν για το ορθογώνιο

Τα Ζουζούνια τραγουδούν για το τετράγωνο

Τραγουδάμε για το ΠΟΛΥΓΩΝΟ

Τραγουδάμε για τα ΣΧΗΜΑΤΑ

Ο Λάκης και τα Σχήματα -
Μαθαίνω τα Σχήματα

Γεωμετρικά Σχήματα και Στερεά

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Διαδραστικά παιχνίδια

Διαδραστικά παιχνίδια

Εργασίες - 40: Γεωμετρικά σχήματα

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

ΦΕ3    

teachergeorgiasclass

jele.gr

jele.gr

jele.gr

jele.gr

jele.gr

41: Ο χρόνος

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Παιχνίδι με την ώρα

Διάλεξε το σωστό ρολόι

  Χρονική ακολουθία

Στον κινηματογράφο –
Η έννοια του χρόνου

ΤΟ ταξίδι του βατράχου -
Μέτρηση χρόνου

Ο καιρός αλλάζει (εποχές)

Διαδραστικό ρολόι

Διαδραστικό ρολόι  2

ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΩΡΑ

clock_shoot.swf myclox.swf clock-analog-digital-hm.swf

Διαδραστικά παιχνίδια

Διαδραστικό ρολόι

Το σχολείο - Ο χρόνος

jele.gr

Εργασίες - 41. Ο χρόνος   

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

Φύλλο Εργασίας 3

Φύλλο Εργασίας 4


teachergeorgiasclass

E-mathima

protaki.gr

protaki.gr

Εργασίες - Μονάδες και δεκάδες (Ι)

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

Φύλλο Εργασίας 3

ΦΕ4     ΦΕ5    

ΦΕ6     ΦΕ7    

ΦΕ8     ΦΕ9  

ΦΕ10    ΦΕ11   

teachergeorgiasclass

E-mathima

matheto ner@ki

teachergeorgiasclass

teachergeorgiasclass

protaki.gr

dafouaristea

Διαδραστικά παιχνίδια

jele.gr

Εργασίες - Μονάδες και δεκάδες (Ι)

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

ΦΕ3    ΦΕ4    

ΦΕ5    

ΦΕ6   ΦΕ7  

teachergeorgiasclass

E-mathima

matheto ner@ki

protaki.gr