Επιλέξτε Ενότητα

Ενότητα 3η:

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 –
ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 – ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

17: Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20   

18: Αθροίσματα μέχρι το 10 - Αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης 19: Οι τακτικοί αριθμοί – Τα διπλά αθροίσματα   

20: Τα νομίσματα μέχρι το 10   

21: Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10   

22: Προβλήματα   

23: Επαναληπτικό μάθημα

17: Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20   

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

17: Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20

Φύλλο Εργασίας 1  emathima

Φύλλο Εργασίας 2   emathima

Φύλλο Εργασίας 3   taksiasterati

Φύλλο Εργασίας 4   taksiasterati

Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20 (1)   teachergeorgiasclass

Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20 (2)   teachergeorgiasclass

Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20 (3)   teachergeorgiasclass

Τα πουλιά - Αναγνώριση και γραφή των αριθμών 10 - 20

Δώρο γενεθλίων -
τακτικοί αριθμοί 0-20

jele.gr

18: Αθροίσματα μέχρι το 10 - Αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

18: Αθροίσματα μέχρι το 10 - Αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης


Βάλε το άθροισμα στο σωστό κουτί

Α΄ ΤΑΞΗ Μαθηματικά Α΄ Τάξης

Ενότητα 1η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5 – ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

Ενότητα 2η: ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛYΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5

Ενότητα 3η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 – ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 – ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ενότητα 4η: ΑΦΑΙΡΕΣΗ – ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΜΟΤΙΒΑ

Ενότητα 5η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Ενότητα 6η: MONAΔEΣ KAI ΔEKAΔEΣ – ΓEΩMETPIKA ΣXHMATA – XPONOΣ

 Ενότητα 7η: ΧΑΡΑΞΕΙΣ KAI ΠΑΖΛ – ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ – Η YΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ

Ενότητα 8η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 70 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣYΜΜΕΤΡΙΑ

Ενότητα 9η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΒΑΡΟΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Λογισμικό μαθηματικά  Α-Β

jele.gr

QUIZ

Φύλλο Εργασίας 9  

Φύλλο Εργασίας 10

grafoulis

Φύλλο Εργασίας 11  

Φύλλο Εργασίας 12

taksiasterati

Φύλλο Εργασίας 13  

Φύλλο Εργασίας 14

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

Φύλλο Εργασίας 3

Φύλλο Εργασίας 4

Φύλλο Εργασίας 5

Φύλλο Εργασίας 6

Φύλλο Εργασίας 7

Φύλλο Εργασίας 8

emathima

 Οι πασχαλίτσες - Πρόσθεση στους αριθμούς 0-6

teachergeorgiasclass

19:  Οι τακτικοί αριθμοί - Τα διπλά αθροίσματα

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

19:  Οι τακτικοί αριθμοί -
Τα διπλά αθροίσματα
   

Ο κάστορας μηχανικός - Απόλυτοι και τακτικοί αριθμοί 0-10

jele.gr

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

Φύλλο Εργασίας 3

Φύλλο Εργασίας 4

Φύλλο Εργασίας 5

emathima

Φύλλο Εργασίας 6  

Φύλλο Εργασίας 7

grafoulis

Φύλλο Εργασίας 8  

Φύλλο Εργασίας 9

Φύλλο Εργασίας 10

teachergeorgiasclass

Φύλλο Εργασίας 11 taksiasterati

Ο κουμπαράς - Χρήματα

20: Τα νομίσματα μέχρι το 10   

Φύλλο Εργασίας 1

Μπορείς να εκτυπώσεις τα χρήματα  κάνοντας  κλικ εδώ  εδώ κι εδώ

20: Τα νομίσματα μέχρι το 10   

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

21: Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10   


Φύλλο Εργασίας 1   E-mathima

Φύλλο Εργασίας 2   E-mathima

Φύλλο Εργασίας 3   E-mathima

Φύλλο Εργασίας 4   Grafoulis.gr

Φύλλο Εργασίας 5   Grafoulis.gr

Φύλλο Εργασίας 6   teachergeorgiasclass

Φύλλο Εργασίας 7   taksiasterati

21: Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10   

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Τα αθροίσματα του 6

Τα αθροίσματα του 7

Τα αθροίσματα του 8

Τα αθροίσματα του 9

Πηγή: Ξεκούρδιστη τάξη

Παιχνίδι με τα νομίσματα

Παιχνίδι…Προσθέσεις μέχρι το 10

παιχνίδι μνήμης - αντιστοίχισε αριθμό και εικόνα (1 - 10)

Βοήθησε τον Πάτρικ - οι αριθμοί από το 1 -10 παιχνίδι

κατεβαίνω από το 10 στο 1

αντίστροφη μέτρηση - εκτόξευσε τον πύραυλο

jele.gr

grafoulis

emathima

Φύλλο Εργασίας 2   teachergeorgiasclass

Φύλλο Εργασίας 3   taksiasterati

ξεκούρδιστη τάξη

Η αγορά γλυκών -
Γνωριμία με τον κόσμο του χρήματος

jele.gr

 Παιχνίδι - Βρες το σωστό άθροισμα

22: Προβλήματα  

22: Προβλήματα  

Φύλλο Εργασίας 1   E-mathima

Φύλλο Εργασίας 2   E-mathima

Φύλλο Εργασίας 3   Grafoulis.gr

Φύλλο Εργασίας 4   Grafoulis.gr

Φύλλο Εργασίας 5   teachergeorgiasclass

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

23: Επαναληπτικό μάθημα

23: Επαναληπτικό μάθημα

Φύλλο Εργασίας 1   E-mathima

Φύλλο Εργασίας 2   E-mathima

Φύλλο Εργασίας 3   Grafoulis.gr

Φύλλο Εργασίας 4   Grafoulis.gr

Φύλλο Εργασίας 5   teachergeorgiasclass

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Ενότητα 1η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5 – ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

Ενότητα 2η: ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛYΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5

Ενότητα 3η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 – ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 – ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ενότητα 4η: ΑΦΑΙΡΕΣΗ – ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΜΟΤΙΒΑ

Ενότητα 5η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Ενότητα 6η: MONAΔEΣ KAI ΔEKAΔEΣ – ΓEΩMETPIKA ΣXHMATA – XPONOΣ

 Ενότητα 7η: ΧΑΡΑΞΕΙΣ KAI ΠΑΖΛ – ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ – Η YΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ

Ενότητα 8η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 70 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣYΜΜΕΤΡΙΑ

Ενότητα 9η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΒΑΡΟΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΠΗΓΕΣ:

Stintaxi.com

Taksiasterati

teachergeorgiasclass

ξεκούρδιστη τάξη

Πολύχρωμη Τάξη

kathemeraproti

Jele

Emathisi

emathima

Xristinakt.blogspot

Grafoulis.gr

Κοσμάς Αθανασιάδης

Τοκατλή Ευνίκη

Protokoudouni

mathetoner@ki

QUIZ

Παιχνίδι με τα νομίσματα

ξεκούρδιστη τάξη

παιχνίδι μνήμης - αντιστοίχισε αριθμό και εικόνα (1 - 10)

Βοήθησε τον Πάτρικ - οι αριθμοί από το 1 -10 παιχνίδι

Πηγή: Ξεκούρδιστη τάξη

κατεβαίνω από το 10 στο 1

αντίστροφη μέτρηση - εκτόξευσε τον πύραυλο

QUIZ