Προηγούμενη Σελίδα Κορυφή Σελίδας Επόμενη Σελίδα
Α΄ Τάξη - Μαθηματικά
Α΄ Τάξη - Μαθηματικά
Προηγούμενη Σελίδα Κορυφή Σελίδας Επόμενη Σελίδα
Α΄ Τάξη - Μαθηματικά
Α΄ ΤΑΞΗ Μαθηματικά Α΄ Τάξης

Ενότητα 1η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5 – ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

Ενότητα 2η: ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛYΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5

Ενότητα 3η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 – ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 – ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ενότητα 4η: ΑΦΑΙΡΕΣΗ – ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΜΟΤΙΒΑ

Ενότητα 5η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Ενότητα 6η: MONAΔEΣ KAI ΔEKAΔEΣ – ΓEΩMETPIKA ΣXHMATA – XPONOΣ

 Ενότητα 7η: ΧΑΡΑΞΕΙΣ KAI ΠΑΖΛ – ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ – Η YΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ

Ενότητα 8η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 70 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣYΜΜΕΤΡΙΑ

Ενότητα 9η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΒΑΡΟΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Λογισμικό μαθηματικά  Α-Β

Ενότητα 3η:

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 – ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 – ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

17: Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20   

18: Αθροίσματα μέχρι το 10 - Αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης 19: Οι τακτικοί αριθμοί – Τα διπλά αθροίσματα   

20: Τα νομίσματα μέχρι το 10   

21: Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10   

22: Προβλήματα   

23: Επαναληπτικό μάθημα

17: Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20   

Ο κουμπαράς - Χρήματα

3.17α Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

17: Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20
Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

3.17β Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20

18: Αθροίσματα μέχρι το 10 - Αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης

3.18 Αθροίσματα μέχρι το 10

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

18: Αθροίσματα μέχρι το 10 - Αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

Φύλλο Εργασίας 3

Φύλλο Εργασίας 4

Φύλλο Εργασίας 5

Φύλλο Εργασίας 6

Φύλλο Εργασίας 7

Φύλλο Εργασίας 8

Φύλλο Εργασίας 10

Φύλλο Εργασίας 11


19:  Οι τακτικοί αριθμοί - Τα διπλά αθροίσματα

3.19α Τα διπλά αθροίσματα μέχρι το 10

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

19:  Οι τακτικοί αριθμοί - Τα διπλά αθροίσματα

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

Φύλλο Εργασίας 3

Φύλλο Εργασίας 4

Φύλλο Εργασίας 5

ΦΕ6   ΦΕ7

Αναγνώριση και γραφή των αριθμών 10 - 20

Αναγνώριση και γραφή των αριθμών 10 - 20

Τακτικοί αριθμοί  
0 - 20

3.19β Διπλάσιο - Μισό

Βάλε το άθροισμα στο σωστό κουτί

20: Τα νομίσματα μέχρι το 10   

Φύλλο Εργασίας 1

Μπορείς να εκτυπώσεις τα χρήματα  κάνοντας  κλικ εδώ  κι εδώ

20: Τα νομίσματα μέχρι το 10   

3.20 Τα νομίσματα μέχρι το 10

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

21: Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10   


Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

Φύλλο Εργασίας 3

Φύλλο Εργασίας 4

Φύλλο Εργασίας 5

21: Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10   

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

3.21α Προσθετική ανάλυση του αριθμού 6

Τα αθροίσματα του 6

Τα αθροίσματα του 7

Τα αθροίσματα του 8

Τα αθροίσματα του 9

Πηγή: Ξεκούρδιστη τάξη

Παιχνίδι με τα νομίσματα

Παιχνίδι…Προσθέσεις μέχρι το 10

21.β Προσθετική ανάλυση του αριθμού 7
3.21γ Προσθετική ανάλυση του αριθμού 8
3.21δ Προσθετική ανάλυση του αριθμού 9
3.21ε Προσθετική ανάλυση του αριθμού 10

αντιστοίχισε αριθμό και εικόνα (1 - 10)

οι αριθμοί από το 1 -10 παιχνίδι

κατεβαίνω από το 10 στο 1

αντίστροφη μέτρηση - εκτόξευσε τον πύραυλο

22: Προβλήματα  

22: Προβλήματα  


Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

Φύλλο Εργασίας 3

Φύλλο Εργασίας 4

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

3.22 Προβλήματα

emathima

emathima

grafoulis

grafoulis

emathima

23: Επαναληπτικό μάθημα

23: Επαναληπτικό μάθημα


Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

Φύλλο Εργασίας 3

Φύλλο Εργασίας 4

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

3.23 Επαναληπτικό μάθημα

ΠΗΓΕΣ:

Stintaxi.com

ξεκούρδιστη τάξη

Πολύχρωμη Τάξη

kathemeraproti

Jele

Emathisi

emathima

Xristinakt.blogspot

users.sch.gr/evniki/

matheto ner@ki

Grafoulis.gr

Κοσμάς Αθανασιάδης

Ενότητα 1η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5 – ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

Ενότητα 2η: ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛYΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5

Ενότητα 3η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 – ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 – ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ενότητα 4η: ΑΦΑΙΡΕΣΗ – ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΜΟΤΙΒΑ

Ενότητα 5η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Ενότητα 6η: MONAΔEΣ KAI ΔEKAΔEΣ – ΓEΩMETPIKA ΣXHMATA – XPONOΣ

 Ενότητα 7η: ΧΑΡΑΞΕΙΣ KAI ΠΑΖΛ – ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ – Η YΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ

Ενότητα 8η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 70 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣYΜΜΕΤΡΙΑ

Ενότητα 9η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΒΑΡΟΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

jele.gr

jele.gr

grafoulis

emathima

Τα νομίσματα

ξεκούρδιστη τάξη

αντιστοίχισε αριθμό και εικόνα (1 - 10)

οι αριθμοί από το 1 -10 παιχνίδι

κατεβαίνω από το 10 στο 1

αντίστροφη μέτρηση - εκτόξευσε τον πύραυλο

ξεκούρδιστη τάξη