Προηγούμενη Σελίδα Κορυφή Σελίδας Επόμενη Σελίδα
Α΄ Τάξη - Μαθηματικά
Α΄ Τάξη - Μαθηματικά
Προηγούμενη Σελίδα Κορυφή Σελίδας Επόμενη Σελίδα
Α΄ Τάξη - Μαθηματικά
Α΄ ΤΑΞΗ Μαθηματικά Α΄ Τάξης

Ενότητα 1η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5 – ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

Ενότητα 2η: ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛYΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5

Ενότητα 3η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 – ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 – ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ενότητα 4η: ΑΦΑΙΡΕΣΗ – ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΜΟΤΙΒΑ

Ενότητα 5η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Ενότητα 6η: MONAΔEΣ KAI ΔEKAΔEΣ – ΓEΩMETPIKA ΣXHMATA – XPONOΣ

 Ενότητα 7η: ΧΑΡΑΞΕΙΣ KAI ΠΑΖΛ – ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ – Η YΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ

Ενότητα 8η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 70 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣYΜΜΕΤΡΙΑ

Ενότητα 9η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΒΑΡΟΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Λογισμικό μαθηματικά  Α-Β

Ενότητα 2η:

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛYΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5

9: Σύγκριση μεγεθών - Ορολογία   

10 : Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (I)   

11 : Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (II)

12 : Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και <  

13 : Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)

14 :Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων  

15 : Προβλήματα

16 : Επαναληπτικό μάθημα

9: Σύγκριση μεγεθών - Ορολογία   

Ο κάστορας κηπουρός : Διάταξη αντικειμένων

παρουσίαση για τη σύγκριση μεγεθών

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

9: Σύγκριση μεγεθών - Ορολογία

Φύλλο Εργασίας

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

Κεφάλαιο 10  Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι)

φυτεύω λουλούδια - Οι αριθμοί 6-10  

Η μπλούζα του Ντροπαλού - Γραφή αριθμών 6-7  

Τα κουτιά με τις μπογιές - Γραφή αριθμών 8-9

Η βιβλιοθήκη - Γραφή αριθμών 9-10

Διαδραστικό παιχνίδι: Οι αριθμοί από το 1 έως το 10

ΠΗΓΗ: ξεκούρδιστη τάξη

Φύλλα εργασίας για τους αριθμούς 6-10

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι)

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ)

Ο αριθμός 6

Ανάλυση και σύνθεση του 6

Ο αριθμός 7

Ανάλυση και σύνθεση του 7

Ο αριθμός 8

Ανάλυση και σύνθεση του 8

Αντιστοίχιση

Αντιστοίχιση α

Αντιστοίχιση β

Αντιστοίχιση γ

Kαρτέλες αρίθμησης από το 6 μέχρι 10 (για τον μαθητή)

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Κεφάλαιο 11 - Oι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ)

Φύλλα εργασίας για τους αριθμούς 6-10

Ανάλυση του 6

Ανάλυση του 7

Ανάλυση του 8

Ανάλυση του 9

Ανάλυση του 10

Καρτέλες με αριθμούς-ζώα
από το 1 έως το 9

Επανάληψη αριθμών 6-10

Καρτέλες για την τάξη από το
1 έως το 10

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

E-mathima

Grafoulis.gr

E-mathima

E-mathima

Grafoulis.gr

Κεφάλαιο 12: Σύγκριση αριθμών - Τα σύμβολα =, > και <

Διαδραστικό παιχνίδι με τα σύμβολα
=, > και <  

Ίσοι και άνισοι αριθμοί

Σύγκριση και διάταξη των αριθμών 0-10

Σύγκριση αριθμών -
Τα σύμβολα  =, > και <  

Φύλλο Εργασίας 1   Φύλλο Εργασίας 2

Φύλλο Εργασίας 3  Φύλλο Εργασίας 4

Φύλλο Εργασίας 5

Καρτέλες σύγκρισης 1

Καρτέλες σύγκρισης 2

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Κεφάλαιο 13: Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

2.13 Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5
Τα ζευγαράκια των αριθμών

Προετοιμασία πρόσθεσης, ένωση συνόλων

Τα αθροίσματα
2 , 3 , 4 , 5

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

Φύλλο Εργασίας 3

Φύλλο Εργασίας 4

Φύλλο Εργασίας 5

Κεφάλαιο 14: Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

2.14α Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων
2.14β Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων - Πρόσθεση στην αριθμογραμμή
2.14γ Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων - Συμπλήρωμα συνόλου

Πρόσθεση, χρήση +, =

Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

Φύλλο Εργασίας 3

Φύλλο Εργασίας 4

Φύλλο Εργασίας 5

Φύλλο Εργασίας 6

Φύλλο Εργασίας 7

Φύλλο Εργασίας 8


Πρόσθεση, κάθετη και οριζόντια

Κάθετη πρόσθεση

Διαδραστικά παιχνίδια

Υπολογίζω με τη βοήθεια της αριθμογραμμής

Παίζω με την πρόσθεση

Διαδραστική αριθμογραμμή πολύ χρήσιμη όταν πρέπει να δείξουμε πώς ανεβαίνουμε 2-2 στην αριθμογραμμή

Κεφάλαιο 15: Προβλήματα

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

2.15 Προβλήματα

Ανάλυση αριθμών      

Προβλήματα

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

Φύλλο Εργασίας 3

Φύλλο Εργασίας 4

Φύλλο Εργασίας 5


  Σύγκριση αθροισμάτων

Επαναληπτικό 2ης Ενότητας

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

Φύλλο Εργασίας 3

Φύλλο Εργασίας 4

Φύλλο Εργασίας 5

Κεφάλαιο 16:  Επαναληπτικό μάθημα

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

2.16 Επαναληπτικό μάθημα

Τα αθρίσματα
 2-5

Πρόσθεση, κάθετη και οριζόντια

Σύγκριση και διάταξη των αριθμών 0-10

Οι αριθμοί από το 1 έως το 10

ΠΗΓΕΣ:

Stintaxi.com

ξεκούρδιστη τάξη

Πολύχρωμη Τάξη

kathemeraproti

Jele

Emathisi

emathima

Xristinakt.blogspot

users.sch.gr/evniki/

matheto ner@ki

Grafoulis.gr

Κοσμάς Αθανασιάδης

Grafoulis.gr

Grafoulis.gr

E-mathima

Grafoulis.gr

E-mathima

Grafoulis.gr

Grafoulis.gr

E-mathima

ΠΗΓΗ: jele.gr ,

ΠΗΓΗ: jele.gr ,     ξεκούρδιστη τάξη

ΠΗΓΗ: jele.gr ,

ΠΗΓΗ: jele.gr ,

ΠΗΓΗ: jele.gr ,     ξεκούρδιστη τάξη

Οι αριθμοί 9, 10

Οι αριθμοί 6, 7, 8

Παύλος Κώτσης

jele.gr

Παύλος Κώτσης

Οι αριθμοί από το 0 ως το 10  (Επανάληψη)

Παύλος Κώτσης

emathima.gr

Ενότητα 1η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5 – ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

Ενότητα 2η: ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛYΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5

Ενότητα 3η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 – ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 – ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ενότητα 4η: ΑΦΑΙΡΕΣΗ – ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΜΟΤΙΒΑ

Ενότητα 5η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Ενότητα 6η: MONAΔEΣ KAI ΔEKAΔEΣ – ΓEΩMETPIKA ΣXHMATA – XPONOΣ

 Ενότητα 7η: ΧΑΡΑΞΕΙΣ KAI ΠΑΖΛ – ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ – Η YΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ

Ενότητα 8η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 70 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣYΜΜΕΤΡΙΑ

Ενότητα 9η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΒΑΡΟΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ