Επιλέξτε Ενότητα

Ενότητα 2η:

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛYΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5

9: Σύγκριση μεγεθών - Ορολογία   

10 : Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (I)   

11 : Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (II)

12 : Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και <  

13 : Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)

14 :Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων  

15 : Προβλήματα

16 : Επαναληπτικό μάθημα

9 - Σύγκριση μεγεθών - Ορολογία   

Ο κάστορας κηπουρός :
Διάταξη αντικειμένων

παρουσίαση για τη σύγκριση μεγεθών

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

9: Σύγκριση μεγεθών - Ορολογία

Φύλλο Εργασίας   mathima

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2  Grafoulis.gr

Φύλλο Εργασίας 2  teachergeorgiasclass

Φύλλο Εργασίας 2  Grafoulis.gr


Κεφάλαιο 10 - Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι)

φυτεύω λουλούδια -
Οι αριθμοί 6-10  

Η μπλούζα του Ντροπαλού -
 Γραφή αριθμών 6-7  

Τα κουτιά με τις μπογιές -
Γραφή αριθμών 8-9

Η βιβλιοθήκη -
Γραφή αριθμών 9-10

Φύλλα εργασίας για τους αριθμούς 6-10

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι) Παύλος Κώτσης

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ) Παύλος ΚώτσηςΤο μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Grafoulis.gr

Οι αριθμοί 9, 10

Οι αριθμοί 6, 7, 8

Παύλος Κώτσης

jele.gr

Κεφάλαιο 11 - Oι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ)

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Φύλλα εργασίας για τους αριθμούς 6-10

Ανάλυση του 6

Ανάλυση του 7

Ανάλυση του 8

Ανάλυση του 9

Ανάλυση του 10

Καρτέλες με αριθμούς-ζώα από το 1 έως το 9

Επανάληψη αριθμών 6-10

Προηγούμενος – επόμενος αριθμός 1

Προηγούμενος – επόμενος αριθμός 2

E-mathima

Παύλος Κώτσης

Οι αριθμοί από το 0 ως το 10  (Επανάληψη)

Κεφάλαιο 12: Σύγκριση αριθμών - Τα σύμβολα =, > και <

Το παιχνίδι με τα βότσαλα -
Ίσοι και άνισοι αριθμοί

Οι γραμμές του τρένου - Σύγκριση και διάταξη των αριθμών 0-10

Σύγκριση αριθμών -
Τα σύμβολα  =, > και <  


Φύλλο Εργασίας 1   

Φύλλο Εργασίας 2

Φύλλο Εργασίας 3  

Φύλλο Εργασίας 4  emathima.gr

Φύλλο Εργασίας 5 emathima.gr

Φύλλο Εργασίας 6 teachergeorgiasclass

Φύλλο Εργασίας 7 taksiasterati

Φύλλο Εργασίας 7a taksiasterati

Φύλλο Εργασίας 7β taksiasterati

Φύλλο Εργασίας 7γ taksiasterati


Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Κεφάλαιο 13: Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Τα λουλούδια της μέλισσας - Προετοιμασία πρόσθεσης, ένωση συνόλων

Τα αθροίσματα
2 , 3 , 4 , 5

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)

Φύλλο Εργασίας 1  E-mathima

Φύλλο Εργασίας 2  Grafoulis.gr

Φύλλο Εργασίας 3

Φύλλο Εργασίας 4

Φύλλο Εργασίας 5

Φύλλο Εργασίας 6   taksiasterati

Φύλλο Εργασίας 7   teachergeorgiasclass

Κεφάλαιο 14: Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Τα χελωνάκια -
Πρόσθεση, χρήση +, =

Το στοίχημα - Πρόσθεση, κάθετη και οριζόντια

Τα σύκα -
 κάθετη πρόσθεση

Διαδραστικά παιχνίδια

Παίζω με την πρόσθεση

Γραφή της πρόσθεσης
με τη χρήση συμβόλων

Φύλλο Εργασίας 1   E-mathima

Φύλλο Εργασίας 2   E-mathima

Φύλλο Εργασίας 3

Φύλλο Εργασίας 4   Grafoulis.gr

Φύλλο Εργασίας 5

Φύλλο Εργασίας 6

Φύλλο Εργασίας 7   E-mathima

Φύλλο Εργασίας 8   E-mathima

Φύλλο Εργασίας 9   taksiasterati

Φύλλο Εργασίας 10   taksiasterati

Φύλλο Εργασίας 11   taksiasterati   

Φύλλο Εργασίας 12   teachergeorgiasclass

Φύλλο Εργασίας 13   teachergeorgiasclass

Κεφάλαιο 15: Προβλήματα

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Τα ζαχαρωτά -
Ανάλυση αριθμών

Προβλήματα

Φύλλο Εργασίας 1   E-mathima

Φύλλο Εργασίας 2   E-mathima

Φύλλο Εργασίας 3

Φύλλο Εργασίας 4   Grafoulis.gr

Φύλλο Εργασίας 5   Grafoulis.gr

Φύλλο Εργασίας 6   teachergeorgiasclass

Φύλλο Εργασίας 7   taksiasterati

Τα φρούτα -
Σύγκριση αθροισμάτων

Επαναληπτικό 2ης Ενότητας

Φύλλο Εργασίας 1  E-mathima

Φύλλο Εργασίας 2   Grafoulis.gr

Φύλλο Εργασίας 3

Φύλλο Εργασίας 4

Φύλλο Εργασίας 5

Φύλλο Εργασίας 6  taksiasterati

Φύλλο Εργασίας 6  teachergeorgiasclass

Κεφάλαιο 16:  Επαναληπτικό μάθημα

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Ενότητα 1η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5 – ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

Ενότητα 2η: ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛYΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5

Ενότητα 3η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 – ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 – ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ενότητα 4η: ΑΦΑΙΡΕΣΗ – ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΜΟΤΙΒΑ

Ενότητα 5η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Ενότητα 6η: MONAΔEΣ KAI ΔEKAΔEΣ – ΓEΩMETPIKA ΣXHMATA – XPONOΣ

 Ενότητα 7η: ΧΑΡΑΞΕΙΣ KAI ΠΑΖΛ – ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ – Η YΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ

Ενότητα 8η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 70 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣYΜΜΕΤΡΙΑ

Ενότητα 9η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΒΑΡΟΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΠΗΓΕΣ:

Stintaxi.com

Taksiasterati

teachergeorgiasclass

ξεκούρδιστη τάξη

Πολύχρωμη Τάξη

kathemeraproti

Jele

Emathisi

emathima

Xristinakt.blogspot

Grafoulis.gr

Κοσμάς Αθανασιάδης

Τοκατλή Ευνίκη

Protokoudouni

mathetoner@ki

Παύλος Κώτσης

Α΄ ΤΑΞΗ Μαθηματικά Α΄ Τάξης

Ενότητα 1η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5 – ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

Ενότητα 2η: ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛYΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5

Ενότητα 3η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 – ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 – ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ενότητα 4η: ΑΦΑΙΡΕΣΗ – ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΜΟΤΙΒΑ

Ενότητα 5η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Ενότητα 6η: MONAΔEΣ KAI ΔEKAΔEΣ – ΓEΩMETPIKA ΣXHMATA – XPONOΣ

 Ενότητα 7η: ΧΑΡΑΞΕΙΣ KAI ΠΑΖΛ – ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ – Η YΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ

Ενότητα 8η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 70 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣYΜΜΕΤΡΙΑ

Ενότητα 9η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΒΑΡΟΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Λογισμικό μαθηματικά  Α-Β

Το γεμάτο καλάθι -
Έννοιες μεγεθών

Το ψάρεμα -
Έννοιες μεγεθών

Παύλος Κώτσης

jele.gr

jele.gr

jele.gr

Διαδραστικό παιχνίδι:
Οι αριθμοί από το 1 έως το 10

ξεκούρδιστη τάξη

Ο αριθμός 6

Ανάλυση και σύνθεση του 6

Ο αριθμός 7

Ανάλυση και σύνθεση του 7

Ο αριθμός 8

Ανάλυση και σύνθεση του 8

Αντιστοίχιση

Αντιστοίχιση α

Αντιστοίχιση β

Αντιστοίχιση γ

Kαρτέλες αρίθμησης από το 6 μέχρι 10 (για τον μαθητή)


E-mathima

Οι αριθμοί 0 - 10

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι) 1

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι) 2

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι) 3

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι) 4

teachergeorgiasclass

Ο κάστορας μηχανικός - Απόλυτοι και τακτικοί αριθμοί 0-10

jele.gr

Φύλλα εργασίας για τους αριθμούς 6-10

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ) 1

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ) 2

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ) 3

Επανάληψη αριθμών 6 - 10

Επανάληψη αριθμών 1 - 10

teachergeorgiasclass

Διαδραστικό παιχνίδι:
Οι αριθμοί από το 1 έως το 10

ξεκούρδιστη τάξη

QUIZ

Καρτέλες για την τάξη από το
1 έως το 10

Καρτέλες σύγκρισης 1

Καρτέλες σύγκρισης 2

jele.gr

jele.gr

Τα δώρα του κάστορα -
Άνισοι αριθμοί

Σύγκρινε τους αριθμούς QUIZ

jele.gr

ξεκούρδιστη τάξη

QUIZ

Διαδραστικό παιχνίδι με τα σύμβολα
=, > και <  

jele.gr

jele.gr

jele.gr

γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων, κεφ.14 from Ioanna Chats

Διαδραστική αριθμογραμμή

Παιχνίδι - Πρόσθεση με εικόνες

Παιχνίδι -
Πρόσθεση δύο αριθμών ως το 5

jele.gr

jele.gr

Παύλος Κώτσης

Διαδραστικό παιχνίδι:
Οι αριθμοί από το 1 έως το 10

ξεκούρδιστη τάξη

Οι αριθμοί 0 - 10

Οι γραμμές του τρένου - Σύγκριση και διάταξη των αριθμών 0-10

jele.gr

Τα αθροίσματα
2 , 3 , 4 , 5

ξεκούρδιστη τάξη

Το στοίχημα - Πρόσθεση, κάθετη και οριζόντια

jele.gr

www.protaki.gr