Επιλέξτε Ενότητα

Ενότητα 5η:

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

33: Οργάνωση συλλογών – Οι αριθμοί μέχρι το 50   

34: Μονάδες και δεκάδες (Ι)   

35: Αθροίσματα με πολλούς όρους   

36: Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί   

37: Προβλήματα   

38: Επαναληπτικό μάθημα

33:  Οργάνωση συλλογών - Οι αριθμοί μέχρι το 50

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Το ενυδρείο  (20-30)

Το κάστρο (30-40)

Το παιχνίδι με τους κρίκους (40-50)

Οργάνωση συλλογών -
Μονάδες και Δεκάδες

Οι αριθμοί ως το 50 - Οι δεκάδες

35: Αθροίσματα με πολλούς όρους   

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας

36: Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί   

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

37: Προβλήματα   

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Τα φρούτα - Πρόσθεση και αφαίρεση στους αριθμούς 0-10

38: Επαναληπτικό

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

οι αριθμοί από το 1 ως το 50 - δεκάδες

Οργάνωση συλλογών -
Μονάδες και Δεκάδες

Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας

jele.gr

Ενότητα 1η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5 – ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

Ενότητα 2η: ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛYΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5

Ενότητα 3η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 – ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 – ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ενότητα 4η: ΑΦΑΙΡΕΣΗ – ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΜΟΤΙΒΑ

Ενότητα 5η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Ενότητα 6η: MONAΔEΣ KAI ΔEKAΔEΣ – ΓEΩMETPIKA ΣXHMATA – XPONOΣ

 Ενότητα 7η: ΧΑΡΑΞΕΙΣ KAI ΠΑΖΛ – ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ – Η YΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ

Ενότητα 8η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 70 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣYΜΜΕΤΡΙΑ

Ενότητα 9η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΒΑΡΟΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Α΄ ΤΑΞΗ Μαθηματικά Α΄ Τάξης

Ενότητα 1η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5 – ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

Ενότητα 2η: ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛYΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5

Ενότητα 3η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 – ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 – ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ενότητα 4η: ΑΦΑΙΡΕΣΗ – ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΜΟΤΙΒΑ

Ενότητα 5η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Ενότητα 6η: MONAΔEΣ KAI ΔEKAΔEΣ – ΓEΩMETPIKA ΣXHMATA – XPONOΣ

 Ενότητα 7η: ΧΑΡΑΞΕΙΣ KAI ΠΑΖΛ – ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ – Η YΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ

Ενότητα 8η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 70 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣYΜΜΕΤΡΙΑ

Ενότητα 9η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΒΑΡΟΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Λογισμικό μαθηματικά  Α-Β

ΠΗΓΕΣ:

Stintaxi.com

Taksiasterati

teachergeorgiasclass

ξεκούρδιστη τάξη

Πολύχρωμη Τάξη

kathemeraproti

Jele

Emathisi

emathima

Xristinakt.blogspot

Grafoulis.gr

Κοσμάς Αθανασιάδης

Τοκατλή Ευνίκη

Protokoudouni

mathetoner@ki

Διαδραστικά παιχνίδια

ξεκούρδιστη τάξη

jele.gr

jele.gr

jele.gr

Εργασίες - Οργάνωση συλλογών - Οι αριθμοί μέχρι το 50

Φύλλο Εργασίας 1

ΦΕ2    ΦΕ3    

ΦΕ4    ΦΕ5  

ΦΕ6    

Grafoulis

teachergeorgiasclass

E-mathima

matheto ner@ki

34: Μονάδες και δεκάδες (Ι)

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

 Η μεγάλη πείνα

Τα ξύλινα στρατιωτάκια

Οργάνωση συλλογών

Διαδραστικά παιχνίδια

jele.gr

jele.gr

jele.gr

Εργασίες - Μονάδες και δεκάδες (Ι)

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

ΦΕ3    ΦΕ4    

ΦΕ5    ΦΕ6   ΦΕ7    ΦΕ8

ΦΕ9     

Grafoulis

teachergeorgiasclass

E-mathima

matheto ner@ki

teachergeorgiasclass

Παίζω με τις Δεκάδες και τις Μονάδες

Διαδραστικά παιχνίδια

ξεκούρδιστη τάξη

Εργασίες - 35: Αθροίσματα με πολλούς όρους

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

ΦΕ3    

ΦΕ4    ΦΕ5    

ΦΕ6   

Grafoulis

teachergeorgiasclass

E-mathima

matheto ner@ki

teachergeorgiasclass

Εργασίες - 36: Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

ΦΕ3    

ΦΕ4    

Grafoulis

teachergeorgiasclass

E-mathima

matheto ner@ki

Εργασίες - 37: Προβλήματα

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

ΦΕ3    

ΦΕ4    

Grafoulis

teachergeorgiasclass

E-mathima

matheto ner@ki

Διαδραστικά παιχνίδια

Εργασίες - 38: Επαναληπτικό

Φύλλο Εργασίας 1

Φύλλο Εργασίας 2

ΦΕ3    ΦΕ4   ΦΕ5

ΦΕ6        

Grafoulis

teachergeorgiasclass

E-mathima

matheto ner@ki

Διαδραστικά παιχνίδια

ξεκούρδιστη τάξη

ξεκούρδιστη τάξη

ξεκούρδιστη τάξη