Προηγούμενη Σελίδα Κορυφή Σελίδας Επόμενη Σελίδα
Α΄ Τάξη - Μαθηματικά
Α΄ Τάξη - Μαθηματικά
Προηγούμενη Σελίδα Κορυφή Σελίδας Επόμενη Σελίδα
Α΄ Τάξη - Μαθηματικά
Α΄ ΤΑΞΗ Μαθηματικά Α΄ Τάξης

Ενότητα 1η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5 – ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

Ενότητα 2η: ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛYΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5

Ενότητα 3η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 – ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 – ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ενότητα 4η: ΑΦΑΙΡΕΣΗ – ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΜΟΤΙΒΑ

Ενότητα 5η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Ενότητα 6η: MONAΔEΣ KAI ΔEKAΔEΣ – ΓEΩMETPIKA ΣXHMATA – XPONOΣ

 Ενότητα 7η: ΧΑΡΑΞΕΙΣ KAI ΠΑΖΛ – ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ – Η YΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ

Ενότητα 8η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 70 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣYΜΜΕΤΡΙΑ

Ενότητα 9η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΒΑΡΟΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Λογισμικό μαθηματικά  Α-Β

Ενότητα 5η:

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

33: Οργάνωση συλλογών – Οι αριθμοί μέχρι το 50   

34: Μονάδες και δεκάδες (Ι)   

35: Αθροίσματα με πολλούς όρους   

36: Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί   

37: Προβλήματα   

38: Επαναληπτικό μάθημα

33:  Οργάνωση συλλογών - Οι αριθμοί μέχρι το 50

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

5.33 Οργάνωση συλλογών - Αριθμοί μέχρι το 50

Το ενυδρείο  (20-30)

ΠΗΓΕΣ: jele.gr

Το κάστρο (30-40)

Το παιχνίδι με τους κρίκους (40-50)

Οργάνωση συλλογών

Οι αριθμοί ως το 50

ξεκούρδιστη τάξη

Εργασία 1

Εργασία 2

Εργασία 3

Εργασία 4

ΠΗΓΕΣ:

Διαδραστικές εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Οργάνωση συλλογών - Οι αριθμοί μέχρι το 50

34: Μονάδες και δεκάδες (Ι)

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

5.34 Μονάδες και δεκάδες (Ι)

Εργασία 1

Εργασία 2

Εργασία 3

Εργασία 4

ΠΗΓΕΣ:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Μονάδες και δεκάδες (Ι)

 Η μεγάλη πείνα

Διαδραστικές εφαρμογές

Τα ξύλινα στρατιωτάκια

Οργάνωση συλλογών

Εργασία 5

Εργασία 6

35: Αθροίσματα με πολλούς όρους   

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

5.35 Αθροίσματα με πολλούς όρους

ΠΗΓΕΣ:

Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας

ξεκούρδιστη τάξη

Εργασία 1

Εργασία 2

Εργασία 3

Διαδραστικές εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 35: Αθροίσματα με πολλούς όρους   

36: Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί   

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

5.36 Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί

Εργασία 1

Εργασία 2

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 36: Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί

37: Προβλήματα   

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

5.37 Προβλήματα

Εργασία 3

Εργασία 1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 37: Προβλήματα

Τα φρούτα

Διαδραστικές εφαρμογές

38: Επαναληπτικό

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

5.38 Επαναληπτικό μάθημα

Εργασία 2

Εργασία 1

ΠΗΓΕΣ:  emathima.gr Grafoulis.gr

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 38: Επαναληπτικό

ΠΗΓΕΣ: jele.gr

οι αριθμοί από το 1 ως το 50 - δεκάδες

ξεκούρδιστη τάξη

Διαδραστικές εφαρμογές

Οργάνωση συλλογών - Μονάδες και Δεκάδες

Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας

Εργασία 3

Εργασία 5

matheto ner@ki

grafoulis

emathima

Εργασία 7

emathima

grafoulis

ΠΗΓΕΣ:

jele.gr

ξεκούρδιστη τάξη

Εργασία 4

matheto ner@ki

ΠΗΓΕΣ:

emathima

grafoulis

matheto ner@ki

ΠΗΓΕΣ:

emathima

grafoulis

Εργασία 3

matheto ner@ki

ΠΗΓΕΣ:

emathima

grafoulis

Εργασία 2

ΠΗΓΕΣ:

jele.gr

ξεκούρδιστη τάξη

Εργασία 4

Εργασία 5

ΠΗΓΕΣ:

Stintaxi.com

ξεκούρδιστη τάξη

Πολύχρωμη Τάξη

kathemeraproti

Jele

Emathisi

emathima

Xristinakt.blogspot

users.sch.gr/evniki/

matheto ner@ki

Grafoulis.gr

Κοσμάς Αθανασιάδης

protokoudouni

Ενότητα 1η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5 – ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

Ενότητα 2η: ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛYΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5

Ενότητα 3η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 – ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 – ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ενότητα 4η: ΑΦΑΙΡΕΣΗ – ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΜΟΤΙΒΑ

Ενότητα 5η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Ενότητα 6η: MONAΔEΣ KAI ΔEKAΔEΣ – ΓEΩMETPIKA ΣXHMATA – XPONOΣ

 Ενότητα 7η: ΧΑΡΑΞΕΙΣ KAI ΠΑΖΛ – ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ – Η YΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ

Ενότητα 8η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 70 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣYΜΜΕΤΡΙΑ

Ενότητα 9η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΒΑΡΟΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ