Επιλέξτε Ενότητα
Α΄ ΤΑΞΗ Μαθηματικά Α΄ Τάξης

1. Προσανατολισμός στο χώρο  

2. Γεωμετρικά σχήματα   

3. Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων   

4. Οι αριθμοί από το 1 έως το 5   

5. Αρίθμηση. ανάγνωση και γραφή των αριθμών (I)   

6. Αρίθμηση. ανάγνωση και γραφή των αριθμών (II)  

7. Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (Ι)

8. Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 1η:

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5 – ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

Ενότητα 1η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5 – ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

Ενότητα 2η: ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛYΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5

Ενότητα 3η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 – ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 – ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ενότητα 4η: ΑΦΑΙΡΕΣΗ – ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΜΟΤΙΒΑ

Ενότητα 5η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Ενότητα 6η: MONAΔEΣ KAI ΔEKAΔEΣ – ΓEΩMETPIKA ΣXHMATA – XPONOΣ

 Ενότητα 7η: ΧΑΡΑΞΕΙΣ KAI ΠΑΖΛ – ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ – Η YΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ

Ενότητα 8η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 70 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣYΜΜΕΤΡΙΑ

Ενότητα 9η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΒΑΡΟΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Λογισμικό μαθηματικά  Α-Β

1. Προσανατολισμός στο χώρο   

ξεκούρδιστη τάξη

2. Γεωμετρικά σχήματα   

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γεωμετρικά σχήματα (επίπεδα) Παύλος Κώτσης

Γεωμετρικά Σχήματα (1)   teachergeorgiasclass

Γεωμετρικά Σχήματα (2)   teachergeorgiasclass

Γεωμετρικά Σχήματα (3)   taksiasterati

Καρτέλα με τα γεωμετρικά σχήματα

Καρτέλα με τα γεωμετρικά στερεά

Φύλλο εργασίας-Γεωμετρικά σχήματα

Το βιβλίο των γεωμετρικών σχημάτων

Ζουζούνια - Τo ορθογώνιο

Μαθηματικά παραμύθια για τα σχήματα

Η αγάπη ανάμεσα σε δύο σχήματα

Τα σχήματα “το΄σκασαν”

Η σχηματοχώρα

Η μεταμφίεση των κύκλων

Η χιονόμπαλα από το Β. Πόλο

Ο κυρ-Καπέλιος και το πρόβλημα του κώνου

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Ζουζούνια - Το Τρίγωνο

Βίντεο με τα σχήματα και τα στερεά από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

3. Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων   

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων  nikfaratzi

Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων 2   Παύλος Κώτσης

Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων3  Grafoulis.gr

Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων 4   teachergeorgiasclass

Μάθημα τένις – Αντιστοίχιση αντικειμένων

Η σκάλα των αριθμών από το 1 έως το 5  E-mathima

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

4. Οι αριθμοί από το 1 έως το 5   

Καθαρίζουμε την παραλία  Γραφικές απεικονίσεις των αριθμών

Η έννοια του συνόλου

Ίσα και άνισα σύνολα 1

Ίσα και άνισα σύνολα 2

Οι αριθμοί 1 έως 5 α΄ μέρος

Οι αριθμοί 1 έως 5 β΄ μέρος

E-mathima

Σύγκριση - εκτίμηση ποσοτήτων

Οι αριθμοί από το 1 έως το 5

Οι αριθμοί 1, 2, 3

Μετράω τα ψαράκια

 Η ομάδα του μπάσκετ

Παίξε με την πασχαλίτσα

Οι αριθμοί 0, 4, 5

Η γραφή των αριθμών

Παύλος Κώτσης

jele.gr

jele.gr

jele.gr

Παύλος Κώτσης

ξεκούρδιστη τάξη

jele.gr

jele.gr

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παιχνίδι προσανατολισμού

1. Προσανατολισμός στο χώρο: "Πάνω-κάτω", "μέσα-έξω", "μπροστά-πίσω"

2. Προσανατολισμός στο χώρο: "Αριστερά-δεξιά", "ανάμεσα"

2.1 Προσανατολισμός στο χώρο

2.2 Προσανατολισμός στο χώρο    teachergeorgiasclass

3. Προμαθηματικές έννοιες- πάνω-κάτω

4. Προμαθηματικές έννοιες-μεγαλύτερο-μικρότερο (α)

5. Προμαθηματικές έννοιες-μεγαλύτερο-μικρότερο (β)

6. Προμαθηματικές έννοιες – κοντά-μακριά

7. Προμαθηματικές έννοιες-μέσα-έξω

8. Προμαθηματικές έννοιες- ψηλό-κοντό

9. Προμαθηματικές έννοιες- ζευγαράκια

10. Προμαθηματικές έννοιες-δεξιά-αριστερά

11. Προμαθηματικές έννοιες-σχήματα

12. Προμαθηματικές έννοιες- αριθμοί

 emathima

Φύλλα εργασίας για τους αριθμούς 1-5

Φύλλο Εργασίας  Παύλος Κώτσης

Φύλλο Εργασίας 1  matheto ner@ki

Φύλλο Εργασίας 2   E-mathima

Φύλλο Εργασίας 3   E-mathima

Φύλλο Εργασίας 4   E-mathima

Φύλλο Εργασίας 5   taksiasterati

Φύλλο Εργασίας 6   teachergeorgiasclass


Φύλλα εργασίας για τους αριθμούς 1-5

Η σκάλα από το 1 έως το 5 (καρτέλα για τον τοίχο)

Kαρτέλες αρίθμησης από το 1 έως το 5 (για τον μαθητή)

Kαρτέλες αρίθμησης από το 1 έως το 5 (για την τάξη)

ZωγραφικήE-mathima

5. Αρίθμηση. ανάγνωση και γραφή των αριθμών από το 1  ως το 5 (I)

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Καρτέλες ποσοτικής απεικόνισης

Γράφω και μαθαίνω τον αριθμό 1

Ο αριθμός 1

Γράφω και μαθαίνω τον αριθμό 2

Ο αριθμός 2

Γράφω και μαθαίνω τον αριθμό 3

O αριθμός 3

Γράφω και μαθαίνω τον αριθμό 4

Ο αριθμός 4

Γράφω και μαθαίνω τον αριθμό 5

Ο αριθμός 5

 Emathima


ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εργασία   Παύλος Κώτσης

Εργασία 1  Μετρώ (1-5)

Εργασία 2 Μετρώ (1-5) β

Εργασία 3  taksiasterati

Εργασία 4 teachergeorgiasclass

Ο αριθμός 1

Ο αριθμός 2

Ο αριθμός 3

Ο αριθμός 4

Ο αριθμός 5

6. Αρίθμηση. ανάγνωση και γραφή των αριθμών από το 1  ως το 5 (II)

Τα χελωνάκια της Παρατηρητικής :
Γραφή συμβόλων 1 & 2

Φύλλο Εργασίας 1  Παύλος Κώτσης

Φύλλο Εργασίας 2  E-mathima

Φύλλο Εργασίας 3  E-mathima

Φύλλο Εργασίας 4  taksiasterati

Φύλλο Εργασίας 5  taksiasterati

Φύλλο Εργασίας 6  teachergeorgiasclass

Επανάληψη στη γραφή  των αριθμών 0 - 5

7. Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (Ι)

7. Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5  (Ι)    

Φύλλο Εργασίας 1     Παύλος Κώτσης

Φύλλο Εργασίας 2   E-mathima

Φύλλο Εργασίας 3   E-mathima    

Φύλλο Εργασίας 4   E-mathima   

Φύλλο Εργασίας 5   E-mathima

Φύλλο Εργασίας 6   taksiasterati

Φύλλο Εργασίας 6α   taksiasterati

Φύλλο Εργασίας 7  teachergeorgiasclass   

Φύλλο Εργασίας 7α  teachergeorgiasclass   

Φύλλο Εργασίας 7β  teachergeorgiasclass  

Τα τετράδια των μαθητών – Προετοιμασία πρόσθεσης (α)

Οι μπογιές των μαθητών –
Προετοιμασία πρόσθεσης (β)

8.  Επαναληπτικό μάθημα 1ης ενότητας

ξεκούρδιστη τάξη

Τα αθροίσματα 2,3,4 και 5

Τα λουλούδια της μέλισσας – Προετοιμασία πρόσθεσης, ένωση συνόλων

Επαναληπτικό μάθημα 1ης ενότητας

Φύλλο Εργασίας 1  E-mathima

Φύλλο Εργασίας 2

Φύλλο Εργασίας 3  Grafoulis.gr

Φύλλο Εργασίας 4  taksiasterati

Φύλλο Εργασίας 5  teachergeorgiasclass

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Το κουτσό –
Απόλυτοι αριθμοί

Μια υπέροχη σαλάτα :
Γραφή συμβόλων 3 & 4

Τα μπαλόνια του ντροπαλού : Γραφή του 5 , απόλυτοι αριθμοί

Ποιος έφαγε τα περισσότερα πορτοκάλια; Επαναληπτικές Ασκήσεις

Παύλος Κώτσης

jele.gr

jele.gr

jele.gr

Ενότητα 1η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5 – ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

Ενότητα 2η: ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛYΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5

Ενότητα 3η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 – ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10 – ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Ενότητα 4η: ΑΦΑΙΡΕΣΗ – ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ – ΜΟΤΙΒΑ

Ενότητα 5η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50, ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Ενότητα 6η: MONAΔEΣ KAI ΔEKAΔEΣ – ΓEΩMETPIKA ΣXHMATA – XPONOΣ

 Ενότητα 7η: ΧΑΡΑΞΕΙΣ KAI ΠΑΖΛ – ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ – Η YΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ

Ενότητα 8η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 70 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣYΜΜΕΤΡΙΑ

Ενότητα 9η: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΒΑΡΟΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΠΗΓΕΣ:

Stintaxi.com

Taksiasterati

teachergeorgiasclass

ξεκούρδιστη τάξη

Πολύχρωμη Τάξη

kathemeraproti

Jele

Emathisi

emathima

Xristinakt.blogspot

Grafoulis.gr

Κοσμάς Αθανασιάδης

Τοκατλή Ευνίκη

Protokoudouni

mathetoner@ki

Παύλος Κώτσης

Το κρυφτό – Έννοιες του χώρου

Γεωμετρικά σχήματα

Ο μεγάλος ζωγράφος - Στερεά γεωμετρικά σχήματα / Επίπεδα σχήματα

Τα παιχνίδια του άτακτου

jele.gr

Ζουζούνια - Ο κύλινδρος

ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ : Ο κύβος

Ζουζούνια - Τo τετράγωνο

Ζουζούνια - Η σφαίρα

Ζουζούνια - Η πυραμίδα

ξεκούρδιστη τάξη

ξεκούρδιστη τάξη

Η μηλόπιτα – Απόλυτοι αριθμοί

jele.gr

Παύλος Κώτσης

βάλε τα βαγόνια στη σειρά

Βοήθησε την κάμπια να βρει τα κομμάτια της

Σύγκρινε τους αριθμούς

Σπάσε τα μπαλόνια ξεκινώντας απ’ το μικρότερο

Ζωγράφισε τις εικόνες με το χρώμα που σου λέει για κάθε αριθμό και ανακάλυψε τη μαγική εικόνα.

Αριθμοί

Καθαρίζουμε την παραλία  Γραφικές απεικονίσεις των αριθμών

jele.gr

Η μηλόπιτα – Απόλυτοι αριθμοί

jele.gr

jele.gr

jele.gr

jele.gr

Επανάληψη στη γραφή  των αριθμών 0 - 5 Β

teachergeorgiasclass

QUIZ

Μαθαίνω πρόσθεση

Μαθαίνουμε να μετράμε ως το 5 με τον αρκουδίνο!

Το παιχνίδι με τα κοχύλια -
Επαναληπτικές ασκήσεις

Η καλή ψαριά -
Απόλυτοι - Τακτικοί αριθμοί

jele.gr

jele.gr

jele.gr

jele.gr

Οι αριθμοί από το 0 ως το 5