Μαθηματικά Ε΄ Τάξης
Επιλέξτε ενότητα


 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ


   ενότητα 1    

Κεφ. 1 - Υπενθύμιση – Α' μέρος

Κεφ. 2 - Υπενθύμιση – Β' μέρος

Κεφ. 3 - Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα

Κεφ. 4 - Οι φυσικοί αριθμοί

Κεφ. 5 - Αξία θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς

Κεφ. 6 - Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς

Κεφ. 7 - Στρογγυλοποίηση στους φυσικούς αριθμούς

1ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 2   

Κεφ. 8 - Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

Κεφ. 9 - Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς

Κεφ. 10 - Πολλαπλάσια και διαιρέτες

Κεφ. 11 - Κριτήρια διαιρετότητας

Κεφ. 12 - Η διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

2ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 3   

Παιχνίδια με κλάσματα

Κεφ. 13 - Οι κλασματικοί αριθμοί

Κεφ. 14 - Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας

Κεφ. 15 - Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης

Κεφ. 16 - Ισοδυναμία κλασμάτων – Απλοποίηση κλασμάτων

Κεφ. 17 - Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων

Κεφ. 18 - Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

Κεφ. 19 - Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα  - Αντίστροφοι αριθμοί

Κεφ. 20 - Διαίρεση κλασμάτων

Κεφ. 21 - Αναγωγή στην κλασματική μονάδα

3ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 4   

Κεφ. 22 - Συλλογή οργάνωση και αναπαράσταση δεδομένων

Κεφ. 23 - Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων – Μέση τιμή

Κεφ. 24 - Πιθανότητες

4ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 5     

Κεφ. 25 - Δεκαδικά κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί

Κεφ. 26 - Διάταξη δεκαδικών αριθμών – Αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς

Κεφ. 27 - Η στρογγυλοποίηση στους δεκαδικούς αριθμούς

Κεφ. 28 - Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς

Κεφ. 29 - Ο πολλαπλασιασμός στους δεκαδικούς αριθμούς

Κεφ. 30 - Η διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς

Κεφ. 31 - Η έννοια του ποσοστού

Κεφ. 32 - Διαφορετικές εκφράσεις των αριθμών

5ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 6   

Κεφ. 33 - Οι αρνητικοί αριθμοί

Κεφ. 34 - Γεωμετρικά και αριθμητικά μοτίβα

Κεφ. 35 - Ισότητες και ανισότητες

6ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 7   

Κεφ. 36 - Μετράω και σχεδιάζω σε κλίμακες

Κεφ. 37 - Προσανατολισμός στον χώρο

Κεφ. 38 - Είδη γωνιών

Κεφ. 39 - Μέτρηση γωνιών

Κεφ. 40 - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες

Κεφ. 41 - Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές

Κεφ. 42 - Καθετότητα – Ύψη τριγώνου

Κεφ. 43 - Συμμετρία

Κεφ. 44 - Κύκλος -Μήκος κύκλου

7ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 8   

Κεφ. 45 - Μονάδες μέτρησης του μήκους

Κεφ. 46 - Γεωμετρικά σχήματα – Η περίμετρος

Κεφ. 47 - Μονάδες μέτρησης της επιφάνειας

Κεφ. 48 - Εμβαδό τετραγώνου, ορθογωνίου και ορθογώνιου τριγώνου

Κεφ. 49 - Γεωμετρικά στερεά – Ο όγκος

Κεφ. 50 - Μονάδες μέτρησης του όγκου και της χωρητικότητας

Κεφ. 51 - Μονάδες μέτρησης της μάζας

Κεφ. 52 - Μονάδες μέτρησης του χρόνου

8ο επαναληπτικό κεφάλαιο

Το κεφάλαιο στα βιβλία

9.Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς_εργασιών.pdf 9.Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς.pdf

Μαθητή σε pdf

Εργασιών σε pdf

Κεφάλαιο 9 - Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς

Ενότητα 2

Θεωρία και Ασκήσεις

 Ο Πυθαγόρειος πίνακας

Στην αρχαία Ελλάδα ζούσε ο Πυθαγόρας, μεγάλος φιλόσοφος και μαθηματικός.  Γεννήθηκε σε χρονολογία που δεν μας είναι γνωστή, αλλά που εικάζεται πως είναι το 570 π.Χ. και ως επικρατέστερος τόπος γεννήσεως φέρεται η νήσος Σάμος. Είχε εφεύρει έναν «πίνακα», όπως τον έλεγε, που διευκόλυνε τους πολλαπλασιασμούς, οι οποίοι έως τότε γίνονταν με το μυαλό ή απλούστερα με πετραδάκια.

Μας φαίνεται τόσο απλό πράγμα! Ωστόσο, ο Πυθαγόρας αφιέρωσε είκοσι ολόκληρα χρόνια της ζωής του, ώσπου να επινοήσει αυτόν τον πίνακα, ο οποίος έκανε αθάνατο το όνομά του στους κατοπινούς αιώνες.

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

3

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48

51

54

57

60

4

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

6

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

90

96

102

108

114

120

7

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

105

112

119

126

133

140

8

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

88

96

104

112

120

128

136

144

152

160

9

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

99

108

117

126

135

144

153

162

171

180

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

11

11

22

33

44

55

66

77

88

99

110

121

132

143

154

165

176

187

198

209

220

12

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

132

144

156

168

180

192

204

216

228

240

13

13

26

39

52

65

78

91

104

117

130

143

156

169

182

195

208

221

234

247

260

14

14

28

42

56

70

84

98

112

126

140

154

168

182

196

210

224

238

252

266

280

15

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

195

210

225

240

255

270

285

300

16

16

32

48

64

80

96

112

128

144

160

176

192

208

224

240

256

272

288

304

320

17

17

34

51

68

85

102

119

136

153

170

187

204

221

238

255

272

289

306

323

340

18

18

36

54

72

90

108

126

144

162

180

198

216

234

252

270

288

306

324

342

360

19

19

38

57

76

95

114

133

152

171

190

209

228

247

266

285

304

323

342

361

380

20

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

Πίνακας πολλαπλασιασμού (Πυθαγόρειος πίνακας)

       Μάθε τον πολλαπλασιασμό…..

Βρες το ζευγάρι των αριθμών που έχει ως γινόμενο τον αριθμό στον πράσινο κύκλο. Ο μικρότερος αριθμός , δίπλα στον πράσινο κύκλο δείχνει πόσα ζευγάρια υπάρχουν.

 Κι ύστερα δες  πόσο καλά τον ξέρεις.

Παίξε μόνος ή με ομάδα και μάζεψε πόντους επιλέγοντας τη σωστή απάντηση.

Βοήθησε τον πιγκουίνο. Κάνε κλικ στο σωστό αποτέλεσμα.

Βρες που κρύβεται το γινόμενο που βλέπεις στο πάνω μέρος. (flash)

Χτύπα μόνο το ποντίκι με το σωστό γινόμενο.

Επίλεξε το ζυγάρι των αριθμών που έχει το γινόμενο που βλέπεις επάνω.

Λύσεις aσκήσεων βιβλίων

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια

Παρουσιάσεις