Μαθηματικά Ε΄ Τάξης
Επιλέξτε ενότητα

    ενότητα 1    

Κεφ. 1 - Υπενθύμιση – Α' μέρος

Κεφ. 2 - Υπενθύμιση – Β' μέρος

Κεφ. 3 - Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα

Κεφ. 4 - Οι φυσικοί αριθμοί

Κεφ. 5 - Αξία θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς

Κεφ. 6 - Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς

Κεφ. 7 - Στρογγυλοποίηση στους φυσικούς αριθμούς

1ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 2   

Κεφ. 8 - Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

Κεφ. 9 - Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς

Κεφ. 10 - Πολλαπλάσια και διαιρέτες

Κεφ. 11 - Κριτήρια διαιρετότητας

Κεφ. 12 - Η διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

2ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 3   

Παιχνίδια με κλάσματα

Κεφ. 13 - Οι κλασματικοί αριθμοί

Κεφ. 14 - Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας

Κεφ. 15 - Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης

Κεφ. 16 - Ισοδυναμία κλασμάτων – Απλοποίηση κλασμάτων

Κεφ. 17 - Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων

Κεφ. 18 - Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

Κεφ. 19 - Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα  - Αντίστροφοι αριθμοί

Κεφ. 20 - Διαίρεση κλασμάτων

Κεφ. 21 - Αναγωγή στην κλασματική μονάδα

3ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 4   

Κεφ. 22 - Συλλογή οργάνωση και αναπαράσταση δεδομένων

Κεφ. 23 - Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων – Μέση τιμή

Κεφ. 24 - Πιθανότητες

4ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 5     

Κεφ. 25 - Δεκαδικά κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί

Κεφ. 26 - Διάταξη δεκαδικών αριθμών – Αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς

Κεφ. 27 - Η στρογγυλοποίηση στους δεκαδικούς αριθμούς

Κεφ. 28 - Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς

Κεφ. 29 - Ο πολλαπλασιασμός στους δεκαδικούς αριθμούς

Κεφ. 30 - Η διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς

Κεφ. 31 - Η έννοια του ποσοστού

Κεφ. 32 - Διαφορετικές εκφράσεις των αριθμών

5ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 6   

Κεφ. 33 - Οι αρνητικοί αριθμοί

Κεφ. 34 - Γεωμετρικά και αριθμητικά μοτίβα

Κεφ. 35 - Ισότητες και ανισότητες

6ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 7   

Κεφ. 36 - Μετράω και σχεδιάζω σε κλίμακες

Κεφ. 37 - Προσανατολισμός στον χώρο

Κεφ. 38 - Είδη γωνιών

Κεφ. 39 - Μέτρηση γωνιών

Κεφ. 40 - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες

Κεφ. 41 - Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές

Κεφ. 42 - Καθετότητα – Ύψη τριγώνου

Κεφ. 43 - Συμμετρία

Κεφ. 44 - Κύκλος -Μήκος κύκλου

7ο επαναληπτικό κεφάλαιο

Το κεφάλαιο στα βιβλία

18.Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων_εργασιών.pdf 18.Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων.pdf

Μαθητή σε pdf

Εργασιών σε pdf

Κεφάλαιο 18 –
Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

Θεωρία και Ασκήσεις

Εργασίες


Εργασία 3

dafouaristea

Χατζηβασιλείου

Εργασία 2

Παρουσιάσεις

Ενότητα 3

Άγγελος Χαραλάμπους

Πρόσθεση και αφαίρεση ομώνυμων κλασμάτων

Άγγελος Χαραλάμπους

Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων  κλασμάτων

Άγγελος Χαραλάμπους

Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων με Ε.Κ.Π

Άγγελος Χαραλάμπους

Πως βρίσκω το
Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο

Άγγελος Χαραλάμπους

Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικού
αριθμού με κλάσμα

Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια

Δεκάδες παιχνίδια με κλάσματα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας εδώ

Πρόσθεση κλασμάτων.

Αφαίρεση κλασμάτων.

Πρόσθεση και αφαίρεση ομώνυμων ή ετερώνυμων κλασμάτων.

Κάντε κλικ στο αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε την απάντησή σας. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σημάδι επιλογής () για να εισαγάγετε την απάντησή σας.

Πρόσθεση και αφαίρεση ομώνυμων κλασμάτων.

Βρες το άθροισμα των κλασμάτων χρωματίζοντας με διαφορετικό χρώμα την αξία κάθε κλάσματος.

Βρες το άθροισμα του μεικτού
με το κλάσμα.

Ποια πρόσθεση κλασμάτων είναι ισοδύναμη με το δεκαδικό κλάσμα;

Λύσεις aσκήσεων βιβλίων

Πρόσθεση κλασμάτων.

Επίλεξε δύο κλάσματα που έχουν ως άθροισμα το 1..

Πρόσθεση (Addition) , Αφαίρεση (Subtraction), Πολ/σμός (Multiplication), Διαίρεση (Division) Κλασμάτων (fractions) και δεκαδικών (decimals).

Πρόσθεση ετερώνυμων κλασμάτων   inschool

Αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων     inschool

Liveworksheets Πρόσθεση και αφαίρεση ομώνυμων κλασμάτων

liveworksheets Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

liveworksheets Πρόσθεση κλασμάτων

liveworksheets Η σχέση των κλασμάτων με τη μονάδα

Liveworksheets Προσθεση δεκαδικων κλασματων


wordwall  Αφαίρεση και πρόσθεση κλασμάτων

wordwall  Πρόσθεση και αφαίρεση ομώνυμων κλασμάτων

wordwall  Πρόσθεση & Αφαίρεση κλασμάτων

wordwall   ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

Wordwall 1

Wordwall 2

Wordwall 3


QUIZ

sainia.gr