Μαθηματικά Ε΄ Τάξης
Επιλέξτε ενότητα


 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ


   ενότητα 1    

Κεφ. 1 - Υπενθύμιση – Α' μέρος

Κεφ. 2 - Υπενθύμιση – Β' μέρος

Κεφ. 3 - Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα

Κεφ. 4 - Οι φυσικοί αριθμοί

Κεφ. 5 - Αξία θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς

Κεφ. 6 - Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς

Κεφ. 7 - Στρογγυλοποίηση στους φυσικούς αριθμούς

1ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 2   

Κεφ. 8 - Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

Κεφ. 9 - Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς

Κεφ. 10 - Πολλαπλάσια και διαιρέτες

Κεφ. 11 - Κριτήρια διαιρετότητας

Κεφ. 12 - Η διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

2ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 3   

Παιχνίδια με κλάσματα

Κεφ. 13 - Οι κλασματικοί αριθμοί

Κεφ. 14 - Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας

Κεφ. 15 - Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης

Κεφ. 16 - Ισοδυναμία κλασμάτων – Απλοποίηση κλασμάτων

Κεφ. 17 - Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων

Κεφ. 18 - Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

Κεφ. 19 - Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα  - Αντίστροφοι αριθμοί

Κεφ. 20 - Διαίρεση κλασμάτων

Κεφ. 21 - Αναγωγή στην κλασματική μονάδα

3ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 4   

Κεφ. 22 - Συλλογή οργάνωση και αναπαράσταση δεδομένων

Κεφ. 23 - Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων – Μέση τιμή

Κεφ. 24 - Πιθανότητες

4ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 5     

Κεφ. 25 - Δεκαδικά κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί

Κεφ. 26 - Διάταξη δεκαδικών αριθμών – Αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς

Κεφ. 27 - Η στρογγυλοποίηση στους δεκαδικούς αριθμούς

Κεφ. 28 - Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς

Κεφ. 29 - Ο πολλαπλασιασμός στους δεκαδικούς αριθμούς

Κεφ. 30 - Η διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς

Κεφ. 31 - Η έννοια του ποσοστού

Κεφ. 32 - Διαφορετικές εκφράσεις των αριθμών

5ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 6   

Κεφ. 33 - Οι αρνητικοί αριθμοί

Κεφ. 34 - Γεωμετρικά και αριθμητικά μοτίβα

Κεφ. 35 - Ισότητες και ανισότητες

6ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 7   

Κεφ. 36 - Μετράω και σχεδιάζω σε κλίμακες

Κεφ. 37 - Προσανατολισμός στον χώρο

Κεφ. 38 - Είδη γωνιών

Κεφ. 39 - Μέτρηση γωνιών

Κεφ. 40 - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες

Κεφ. 41 - Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές

Κεφ. 42 - Καθετότητα – Ύψη τριγώνου

Κεφ. 43 - Συμμετρία

Κεφ. 44 - Κύκλος -Μήκος κύκλου

7ο επαναληπτικό κεφάλαιο


   ενότητα 8   

Κεφ. 45 - Μονάδες μέτρησης του μήκους

Κεφ. 46 - Γεωμετρικά σχήματα – Η περίμετρος

Κεφ. 47 - Μονάδες μέτρησης της επιφάνειας

Κεφ. 48 - Εμβαδό τετραγώνου, ορθογωνίου και ορθογώνιου τριγώνου

Κεφ. 49 - Γεωμετρικά στερεά – Ο όγκος

Κεφ. 50 - Μονάδες μέτρησης του όγκου και της χωρητικότητας

Κεφ. 51 - Μονάδες μέτρησης της μάζας

Κεφ. 52 - Μονάδες μέτρησης του χρόνου

8ο επαναληπτικό κεφάλαιο

Το κεφάλαιο στα βιβλία

10.Πολλαπλάσια και διαιρέτες_εργασιών.pdf 10.Πολλαπλάσια και διαιρέτες.pdf

Μαθητή σε pdf

Εργασιών σε pdf

Κεφάλαιο 10 - Πολλαπλάσια και διαιρέτες

Ενότητα 2

Θεωρία και Ασκήσεις

Λύσεις aσκήσεων βιβλίων

Επίλεξε έναν αριθμό και στη συνέχεια προσπάθησε να καταστρέψεις τα πολλαπλάσιά του.

Στην αρχική οθόνη επίλεξε factors (διαιρέτες) ή multiples (πολλαπλάσια) και στη συνέχεια προσπάθησε  να καταστρέψεις τους διαιρέτες ή τα πολλαπλάσιά του αριθμού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος..

Στην αρχική οθόνη επίλεξε factors (διαιρέτες) ή multiples (πολλαπλάσια) και στη συνέχεια προσπάθησε  να πάρεις τους διαιρέτες ή τα πολλαπλάσια του αριθμού που εμφανίζεται στο επάνω μέρος..

Κατάστρεψε τις βόμβες που είναι πολλαπλάσιά του αριθμού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος..

Ρίξε χιονόμπαλα στο αρκουδάκι το οποίο έιναι το ΕΚΠ των αριθμών που βλέπεις στο πάνω μέρος.

Βρες τον ΜΚΔ.

Επίλεξε όλους τους αριθμούς που είναι πολλαπλάσια του αριθμού που εμφανίζεται στο επάνω μέρος..

Αρχικά επιλέγεις πάνω αριστερά παιχνίδι για δύο παίκτες ή για έναν εναντίον του υπολογιστή.

Στη συνέχεια τοποθέτησε τους δύο δρομείς “Rows” (Γραμμές) και “Columns” (Στήλες) στο 10.

Ο παίκτης 1 επιλέγει έναν αριθμό (π.χ. το 12) στον πίνακα του παιχνιδιού, κάνοντας κλικ σε αυτόν. Το τετράγωνο θα γίνει μπλε. Ο παίκτης 1 παίρνει 12 πόντους για αυτήν την επιλογή.

    Στη συνέχεια, ο παίκτης 2 κάνει κλικ σε όλους τους διαιρέτες του αριθμού που επέλεξε ο 1ος  παίκτης (εκτός από το 12). Για παράδειγμα, οι σωστοί διαιρέτες του 12 είναι 1, 2, 3, 4 και 6. Όλοι οι κατάλληλοι διαιρέτες που επιλέγει ο Παίκτης 2 θα χρωματιστούν κόκκινο. Ο παίκτης 2 θα πάρει: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16 πόντους.

Κερδίζει όποιος μαζέψει τους περισσότερους πόντους.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να επιλέγεις αριθμό που έχει διαιρέτες, αλλιώς χάνεις τη σειρά σου.

Ζωγράφισε το μονοπάτι που πρέπει ν’ ακολουθήσει το κουτάβι ώστε να μαζέψει όλους τους διαρέτες του αριθμού που εμφανίζεται. Με τα βελάκια του πληκτρολογίου οδηγείς το σκυλάκι και το κάνεις να πηδάει.

Αρικά επίλεξε “Factors”
Οδήγησε το κουτάβι  στα κουτάκια που έχουν διαιρέτες του αριθμού που εμφανίζεται επάνω. Το οδηγείς κρατώντας πατημένο και αφήνοντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.Προσοχή στον καρχαρία!

Υπολογισμός ΜΚΔ.

Στο πλαίσιο γράφεις δύο ή περισσότερους αριθμούς και πατάς Calculate.

Εμφανίζει το ΜΚΔ (GCF = …)
Αμέσως μετά εμφανίζει και τη λύση , δείχνοντας τους διαιρέτες όλων των αριθμών.

Πληκτρολόγησε το  ΜΚΔ των δύο αριθμών .

Πυροβόλησε το φρούτο που είναι ο ΜΚΔ των δύο αριθμών που εμφανίζονται στον δείκτη του ποντικιού σου.

Παιχνίδι εκατομμυριούχος. Διαιρέτες.

Παιχνίδι με διαιρέτες , πολ/σια , ΕΚΠ και ΜΚΔ.

Υπολογισμός EKΠ.

Στο πλαίσιο γράφεις δύο ή περισσότερους αριθμούς και πατάς Calculate.

Εμφανίζει το EKΠ (LCM = …)
Αμέσως μετά εμφανίζει και τη λύση , δείχνοντας τa πολλαπλάσια όλων των αριθμών.

Υπολογισμός EKΠ.

Υπολογισμός ΜΚΔ.

Πληκτρολόγησε το  EKΠ των δύο αριθμών .

Εξάσκηση - QUIZ & Παιχνίδια

Παρουσιάσεις

Πυροβόλησε το  ΜΚΔ των δύο παρονομαστών .

wordwall   τα πολλαπλάσια

wordwall   πολλαπλάσια και Ε.Κ.Π.

wordwall  QUIZ : ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ

wordwall   Βρίσκω το ΕΚΠ

Liveworksheets Πολλαπλάσια

Liveworksheets  Πολλαπλάσια ενός αριθμού- Ε.Κ.Π

Liveworksheets  Κοινά πολλαπλάσια και εκπ

Liveworksheets Πολλαπλάσια και Διαιρέτες - Προβλήματα

Liveworksheets Πολλαπλάσια ενός αριθμού - ΕΚΠ

Liveworksheets Πολλαπλάσια και διαιρέτες

Liveworksheets  Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο

wordwall  Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης

wordwall  Μ.Κ.Δ. και Διαιρέτες

wordwall  Διαιρέτες και Μ.Κ.Δ.

Liveworksheets  Εξάσκηση στους διαιρέτες

liveworksheets  Διαιρέτες (2)

liveworksheets  Διαιρέτες-Πολλαπλάσια

liveworksheets  Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης

liveworksheets  Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης

liveworksheets  Εξάσκηση στην εύρεση του ΜΚΔ