Επιλέξτε Ενότητα
Προηγούμενη Σελίδα Κορυφή Σελίδας Επόμενη Σελίδα
Επιλέξτε Ενότητα
Α΄ ΤΑΞΗ

Γλώσσα Α΄ Τάξης

Ενότητα 1 : Πού είναι ο Άρης

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Λογισμικό γλώσσας Α-Β

Γνωριμία με τους ήρωες του βιβλίου

1. Οι συλλαβές πα, πι

2. Η συλλαβή τα

3 & 4  Η συλλαβή πο , Η συλλαβή  το

5. Η συλλαβή  λα

6 & 7 Οι συλλαβές  να, νι . Η συλλαβή με

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

1. Φύλλο Εργασίας - Γνωριμία με τους ήρωες

2. Φ.Ε. Το γράμμα Α, α

3. ζωγραφίζω τους ήρωες

Γνωριμία με τους ήρωες του βιβλίου

Διαδραστικό παιχνίδι

Παύλος Κώτσης

Πού είναι ο Άρης;

1. Οι συλλαβές πα, πι

2. Η συλλαβή τα

3 & 4 .  Η συλλαβή πο , Η συλλαβή  το

Η συλλαβή  πο

Φύλλο Εργασίας

Η συλλαβή  το

Φύλλο Εργασίας 1
ΦΕ 2 πα, πο ,πι ,τα ,το

5. Η συλλαβή  λα

Η συλλαβή λα

Φύλλο Εργασίας   ΦΕ2

6. Οι συλλαβές  να,  νι & 7. Η συλλαβή με

Οι συλλαβές  να,  νι

Φύλλο Εργασίας

Η συλλαβή τα

Φ.Ε. Η συλλαβή τα

ΦΕ1  ΦΕ2   ΦΕ3   ΦΕ4

Η συλλαβή με

Φύλλο Εργασίας

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Φύλλο Εργασίας

Quiz 1

Quiz 2

(παπί, τόπι, πανί, πίτα.....)

Quiz 3

σχημάτισε λέξεις

Quiz 4

διάβασε και δείξε

Η συλλαβή το

Οι συλλαβές πα, πι

Φύλλο Εργασίας1    ΦΕ2

Επανάληψη 1

Επανάληψη 2

Quiz 5

Διαδραστικό παιχνίδι

Διαδραστικό παιχνίδι

Διαδραστικό παιχνίδι

Διαδραστικό παιχνίδι

Διαδραστικό παιχνίδι

Διαδραστικό παιχνίδι

Διαδραστικό παιχνίδι

Διαδραστικό παιχνίδι

Παύλος Κώτσης

Παύλος Κώτσης

Παύλος Κώτσης

Παύλος Κώτσης

Παύλος Κώτσης

Παύλος Κώτσης

E-mathima

E-mathima

E-mathima

ΠΗΓΕΣ:

Stintaxi.com

ξεκούρδιστη τάξη

Πολύχρωμη Τάξη

kathemeraproti

Jele

Emathisi

emathima

Xristinakt.blogspot

users.sch.gr/evniki/

Grafoulis.gr

Κοσμάς Αθανασιάδης

Τοκατλή Ευνίκη

protokoudouni

Παύλος Κώτσης

Παύλος Κώτσης

Παύλος Κώτσης

Παύλος Κώτσης

Παύλος Κώτσης

Παύλος Κώτσης

Παύλος Κώτσης

emathima

Οι συλλαβές  πο & το

Παύλος Κώτσης

Παύλος Κώτσης

Παύλος Κώτσης

H συλλαβή  τα

Οι συλλαβές  α , πα , πι

Βρες τη φωνούλα «τα» μέσα στις λέξεις.

Ξεκούρδιστη Τάξη

Ξεκούρδιστη Τάξη

dvogiatzis/

Οι φωνούλες  ε , λα

Οι συλλαβές  νι , με

Ξεκούρδιστη Τάξη

ΠΗΓΗ:

Ξεκούρδιστη Τάξη

Η φωνούλα  ε

Ξεκούρδιστη Τάξη

jele.gr

ΠΗΓΕΣ:

Αρχική Γλώσσας Α΄ Τάξης

   Αλφαβήτα

   Λάχανα και χάχανα

Ενότητα 1: Πού είναι ο Άρης;

Ενότητα 6: Το χαμένο κλειδί

Ενότητα 2: Η παρέα

Ενότητα 7: Καράβια

Ενότητα 3: Μια παράσταση στην πλατεία

Ενότητα 8: Άνοιξη

Ενότητα 4: Το σύννεφο έφερε βροχή

Ενότητα 9: Ο κόσμος των βιβλίων

Ενότητα 5: Σκανταλιές

Ενότητα 10: Το κοχύλι

Ξεκούρδιστη Τάξη

Αρχική Γλώσσας Α΄ Τάξης

   Αλφαβήτα

   Λάχανα και χάχανα

Ενότητα 1: Πού είναι ο Άρης;

Ενότητα 6: Το χαμένο κλειδί

Ενότητα 2: Η παρέα

Ενότητα 7: Καράβια

Ενότητα 3: Μια παράσταση στην πλατεία

Ενότητα 8: Άνοιξη

Ενότητα 4: Το σύννεφο έφερε βροχή

Ενότητα 9: Ο κόσμος των βιβλίων

Ενότητα 5: Σκανταλιές

Ενότητα 10: Το κοχύλι

Κατεβάστε τις καρτέλες πρώτης ανάγνωσης 1

Καρτέλες 2

Καρτέλες 3

Καρτέλες 4

Καρτέλες 5

Προγραφικές ασκήσεις : ίσιες γραμμές

Πρoγραφικές ασκήσεις : Τ ,Π

Προγραφικές ασκήσεις : Πλάγιες γραμμές , Χ

Προγραφικές ασκήσεις: μπαστουνάκι όρθιο και ανάποδο  , Λ  ,V

Προγραφικές ασκήσεις  : Ο , Δ , μισοφέγγαρα

mathetoner@ki

ΠΗΓΗ: