Α΄ Τάξη - Γλώσσα
Προηγούμενη Σελίδα Κορυφή Σελίδας Επόμενη Σελίδα
Α΄ Τάξη - Γλώσσα
Α΄ ΤΑΞΗ

Γλώσσα Α΄ Τάξης

Ενότητα 1 : Πού είναι ο Άρης

Φύλλο Εργασίας 1

To γράμμα Α , α

Φύλλο Εργασίας 2 (ζωγραφίζω τους ήρωες)

Πού είναι ο Άρης;

Γνωριμία με τους ήρωες του βιβλίου

1. Οι συλλαβές πα, πι

2. Η συλλαβή τα

2

3

4

5

6

7

8

3 & 4 .  Η συλλαβή πο , Η συλλαβή  το

Η συλλαβή  πο

Φύλλο Εργασίας

Η συλλαβή  το

Φύλλο Εργασίας
ΦΕ 2 πα, πο ,πι ,τα ,το

5. Η συλλαβή  λα

Η συλλαβή λα

Φύλλο Εργασίας   ΦΕ2

6. Οι συλλαβές  να,  νι & 7. Η συλλαβή με

Οι συλλαβές  να,  νι

Φύλλο Εργασίας

Η συλλαβή τα

Φύλλο Εργασίας   ΦΕ2

Η συλλαβή με

Φύλλο Εργασίας

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Φύλλο Εργασίας

Quiz 1

Quiz 2

(παπί, τόπι, πανί, πίτα.....)

Quiz 3

σχημάτισε λέξεις

Quiz 4

διάβασε και δείξε

Βρες τη φωνούλα «τα» μέσα στις λέξεις.

Η συλλαβή το

Οι συλλαβές πα, πι

Φύλλο Εργασίας1    ΦΕ2

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

Επανάληψη 1

Επανάληψη 2

Quiz 5

Λογισμικό γλώσσας Α-Β

Διαδραστικό παιχνίδι

Διαδραστικό παιχνίδι

Διαδραστικό παιχνίδι

Διαδραστικό παιχνίδι

Διαδραστικό παιχνίδι

Διαδραστικό παιχνίδι

Διαδραστικό παιχνίδι

Διαδραστικό παιχνίδι

Διαδραστικό παιχνίδι

Εργασία για το “τα”

Παρουσίαση  “τα, παπί, πίτα”

Κατεβάστε τις καρτέλες πρώτης ανάγνωσης 1

Καρτέλες 2

Καρτέλες 3

Καρτέλες 4

Γνωριμία με τους ήρωες του βιβλίου

1. Οι συλλαβές πα, πι

2. Η συλλαβή τα

3 & 4  Η συλλαβή πο , Η συλλαβή  το

5. Η συλλαβή  λα

6 & 7 Οι συλλαβές  να, νι . Η συλλαβή με

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Ενότητα 1: Πού είναι ο Άρης;

Ενότητα 6: Το χαμένο κλειδί

Ενότητα 2: Η παρέα

Ενότητα 7: Καράβια

Ενότητα 3: Μια παράσταση στην πλατεία

Ενότητα 8: Άνοιξη

Ενότητα 4: Το σύννεφο έφερε βροχή

Ενότητα 9: Ο κόσμος των βιβλίων

Ενότητα 5: Σκανταλιές

Ενότητα 10: Το κοχύλι

Παύλος Κώτσης

Παύλος Κώτσης

Παύλος Κώτσης

Παύλος Κώτσης

Παύλος Κώτσης

Παύλος Κώτσης

E-mathima

E-mathima

E-mathima

E-mathima

Ενότητα 1: Πού είναι ο Άρης;

Ενότητα 6: Το χαμένο κλειδί

Ενότητα 2: Η παρέα

Ενότητα 7: Καράβια

Ενότητα 3: Μια παράσταση στην πλατεία

Ενότητα 8: Άνοιξη

Ενότητα 4: Το σύννεφο έφερε βροχή

Ενότητα 9: Ο κόσμος των βιβλίων

Ενότητα 5: Σκανταλιές

Ενότητα 10: Το κοχύλι

ΠΗΓΕΣ:

Stintaxi.com

ξεκούρδιστη τάξη

Πολύχρωμη Τάξη

kathemeraproti

Jele

Emathisi

emathima

Xristinakt.blogspot

users.sch.gr/evniki/

Grafoulis.gr

Κοσμάς Αθανασιάδης

Τοκατλή Ευνίκη

protokoudouni