Επιλέξτε Ενότητα
Α΄ ΤΑΞΗ

Γλώσσα Α΄ Τάξης

Ενότητα 1 : Πού είναι ο Άρης

Λογισμικό γλώσσας Α-Β

Γνωριμία με τους ήρωες του βιβλίου

1. Οι συλλαβές πα, πι

2. Η συλλαβή τα

3 & 4  Η συλλαβή πο , Η συλλαβή  το

5. Η συλλαβή  λα

6 & 7 Οι συλλαβές  να, νι . Η συλλαβή με

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Αρχική Γλώσσας Α΄ Τάξης

   Αλφαβήτα

   Λάχανα και χάχανα

Ενότητα 1: Πού είναι ο Άρης;

Ενότητα 6: Το χαμένο κλειδί

Ενότητα 2: Η παρέα

Ενότητα 7: Καράβια

Ενότητα 3: Μια παράσταση στην πλατεία

Ενότητα 8: Άνοιξη

Ενότητα 4: Το σύννεφο έφερε βροχή

Ενότητα 9: Ο κόσμος των βιβλίων

Ενότητα 5: Σκανταλιές

Ενότητα 10: Το κοχύλι

Το μάθημα στο ψηφιακό σχολείο

1. Φύλλο Εργασίας - Γνωριμία με τους ήρωες

2. Γνωριμία με τους ήρωες 2

3. γνωριμία με τους ήρωες , αρθρα ο,η

4. Φ.Ε. Το γράμμα Α, α

5. ζωγραφίζω τους ήρωες

Γνωριμία με τους ήρωες του βιβλίου

Διαδραστικό παιχνίδι

Παύλος Κώτσης

Πού είναι ο Άρης;

1. Οι συλλαβές πα, πι

Παύλος Κώτσης

Οι συλλαβές  α , πα , πι

Ξεκούρδιστη Τάξη

Κατεβάστε τις καρτέλες πρώτης ανάγνωσης 1

Καρτέλες 2

Καρτέλες 3

Καρτέλες 4

Καρτέλες 5

Προγραφικές ασκήσεις :

ίσιες γραμμές

Πρoγραφικές ασκήσεις : Τ ,Π

Προγραφικές ασκήσεις : Πλάγιες γραμμές , Χ

Προγραφικές ασκήσεις: μπαστουνάκι όρθιο και ανάποδο  , Λ  ,V

Προγραφικές ασκήσεις  : Ο , Δ , μισοφέγγαρα

mathetoner@ki

ΠΗΓΗ:

Οι συλλαβές πα, πι

Φύλλο Εργασίας1  Παύλος Κώτσης

ΦΕ2                emathima

ΦΕ3                teachergeorgiasclass

ΦΕ4 πού είναι ο αρης 1- 4 (π,πα, πι, τα, πατάτα)  taksiasterati

2. Η συλλαβή τα

3 & 4 .  Η συλλαβή πο , Η συλλαβή  το

Η συλλαβή  πο

Φύλλο Εργασίας  Παύλος Κώτσης

Φύλλο Εργασίας 2  teachergeorgiasclass

Η συλλαβή  το

Φύλλο Εργασίας 1 Παύλος Κώτσης

Φύλλο Εργασίας 2  teachergeorgiasclass

ΦΕ 3 πα, πο ,πι ,τα ,το  E-mathima

ΦΕ 4 ο, πο ,το  taksiasterati

5. Η συλλαβή  λα

(ε, λα)

Φύλλο Εργασίας   Παύλος Κώτσης

ΦΕ2   E-mathima

ΦΕ3   teachergeorgiasclass

ΦΕ4   taksiasterati

6. Οι συλλαβές  να,  νι & 7. Η συλλαβή με

Οι συλλαβές  να,  νι

Φύλλο Εργασίας  Παύλος Κώτσης

Φύλλο Εργασίας 2  teachergeorgiasclass

Φύλλο Εργασίας 3  taksiasterati

Η συλλαβή με

Φύλλο Εργασίας   Παύλος Κώτσης

Φύλλο Εργασίας 2  teachergeorgiasclass

Φύλλο Εργασίας 3  taksiasterati

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Quiz 1

Quiz 2  (παπί, τόπι, πανί, πίτα.....)

Quiz 3 σχημάτισε λέξεις

Quiz 4  διάβασε και δείξε

Επανάληψη 1

Επανάληψη 2

Quiz 5

Διαδραστικό παιχνίδι

Διαδραστικό παιχνίδι

Διαδραστικό παιχνίδι

Διαδραστικό παιχνίδι

Παύλος Κώτσης

Παύλος Κώτσης

Παύλος Κώτσης

Παύλος Κώτσης

Οι συλλαβές  πο & το

Παύλος Κώτσης

Παύλος Κώτσης

Ξεκούρδιστη Τάξη

Οι φωνούλες  ε , λα

Ξεκούρδιστη Τάξη

Διαδραστικό παιχνίδι

Παύλος Κώτσης

H συλλαβή  τα

Βρες τη φωνούλα «τα» μέσα στις λέξεις.

Ξεκούρδιστη Τάξη

dvogiatzis/

Η συλλαβή τα

Φ.Ε. Η συλλαβή τα  

ΦΕ1 Παύλος Κώτσης          ΦΕ2   

ΦΕ3  mathima       ΦΕ4  Ξεκούρδιστη Τάξη

ΦΕ5  teachergeorgiasclass

Αντιγραφή π,α,πα, π,ι,πι, τ,τα, πίτα, τα , πατατα  taksiasterati

taksiasterati

πού είναι ο άρης (1) π,α,πα,

πού είναι ο άρης (2) π,ι,πι

taksiasterati

πού είναι ο Άρης (3), τ, α,τα

taksiasterati

πού είναι ο Άρης (4), τα , πατάτα

πού είναι ο άρης (5),πο,το,ο

taksiasterati

taksiasterati

πού είναι ο Άης (6),ε , λα ,ελα

Οι συλλαβές  νι , με

Ξεκούρδιστη Τάξη

πού είναι ο άρης (7),να , ενα

taksiasterati

πού είναι ο άρης (8),με , πάμε

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Φύλλο Εργασίας  Παύλος Κώτσης

Φύλλο Εργασίας 2 teachergeorgiasclass

ΦΕ3   ΦΕ4  ΦΕ5

taksiasterati

Τοκατλή Ευνίκη

Τοκατλή Ευνίκη

Ξεκούρδιστη Τάξη

Ξεκούρδιστη Τάξη

Τοκατλή Ευνίκη

Τοκατλή Ευνίκη

Διαδραστικό παιχνίδι

Διαδραστικό παιχνίδι

Διαδραστικό παιχνίδι

Αρχική Γλώσσας Α΄ Τάξης

   Αλφαβήτα

   Λάχανα και χάχανα

Ενότητα 1: Πού είναι ο Άρης;

Ενότητα 6: Το χαμένο κλειδί

Ενότητα 2: Η παρέα

Ενότητα 7: Καράβια

Ενότητα 3: Μια παράσταση στην πλατεία

Ενότητα 8: Άνοιξη

Ενότητα 4: Το σύννεφο έφερε βροχή

Ενότητα 9: Ο κόσμος των βιβλίων

Ενότητα 5: Σκανταλιές

Ενότητα 10: Το κοχύλι

Τα υλικά από τα γλυκά - Α, α

jele.gr

jele.gr

Φωνούλα - το

Αντιγραφή ε. Λα , έλα   taksiasterati

Αντιγραφή πο,το , το παπί   taksiasterati

Αντιγραφή να , ένα , πανί   taksiasterati

Αντιγραφή με , πάμε , μαμά

ΠΗΓΕΣ:

Stintaxi.com

Teachergeorgiasclass

Jele.gr

Grafoulis.gr

Emathima

Taksiasterati

dafouaristea

ξεκούρδιστη τάξη

Πολύχρωμη Τάξη

kathemeraproti

Emathisi

Xristinakt.blogspot

Κοσμάς Αθανασιάδης

Τοκατλή Ευνίκη

protokoudouni