Αρχική
Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

ενέργεια, μορφές ενέργειας, κινητική ενέργεια, δυναμική ενέργεια, χημική ενέργεια, φωτεινή ενέργεια, θερμική ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια, πυρηνική ενέργεια, θερμότητα, γεωθερμία, πηγές ενέργειας, βιομάζα, σχάση πυρήνων, μετατροπή ενέργειας, υποβάθμιση ενέργειας, διατήρηση ενέργειας, λιγνίτης, μεταφορά ενέργειας, πετρέλαιο, γαιάνθρακας, φυσικό αέριο, υπέδαφος, εξόρυξη, διυλιστήρια, δεξαμενόπλοια, αργό πετρέλαιο, πλαστικά, διύλιση, βενζίνη, λιπαντικά, υγραέριο, άσφαλτος, πετροχημεία, ορυκτοί άνθρακες , θερμότητα, μετάδοση θερμότητας, αγωγή θερμότητας, μεταφορά θερμότητας, ρεύματα θερμότητας, διάδοση θερμότητας, ακτινοβολία θερμότητας, απορρόφηση θερμότητας, κενό, υγρά, αέρια , έμβια, άβια, κινείται, αναπτύσσεται, τρέφεται, αναπνέει, αντιδρά σε ερεθίσματα, λειτουργίες, ζωντανοί οργανισμοί, κύτταρο, κυτταρική μεμβράνη, κυτταρόπλασμα, πυρήνας, κυτταρικό τοίχωμα, μικροσκόπιο, μικροοργανισμοί, ζύμωση, χλωροπλάστες , ρίζα, βλαστός, φύλλα, χλωρίδα, φωτοσύνθεση, χλωροφύλλη, άμυλο, διοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο, αναπνοή, διαπνοή, φώς, νερό , σπονδυλική στήλη, ασπόνδυλα ζώα, σπονδυλωτά ζώα, μαλάκια, σκώληκες, εχινόδερμα, αρθρόποδα, σπόγγοι, αμφίβια, ερπετά, ψάρια, πτηνά, θηλαστικά, τρωκτικά, φυσικό περιβάλλον, επιβίωση, μετανάστευση, χειμερία - θερινή νάρκη , αυτότροφοι οργανισμοί, ετερότροφοι οργανισμοί, τροφική αλυσίδα, τροφικό πλέγμα, τροφική πυραμίδα, οικοσύστημα, επίδραση του ανθρώπου , εισπνοή, εκπνοή, ρινική κοιλότητα, στοματική κοιλότητα, τραχεία, λάρυγγας, πνεύμονες, βρόγχοι, κυψελίδες, ατμοσφαιρική ρύπανση, κάπνισμα , καρδιά, σφυγμός, κόλποι, κοιλίες, βαλβίδες, αιμοφόρα αγγεία, αρτηρίες, φλέβες, τριχοειδή αγγεία, οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα , ηλεκτρομ­αγνητισμός, μαγνήτης, σιδηρομαγνητικά υλικά, μαγνητικοί πόλοι, έλξη, άπωση, πυξίδα, μαγνητική βελόνα, πηνίο, ηλεκτρομαγνήτης, δυναμό, γεννήτρια , φως, διάθλαση, συγκλίνων φακός, αποκλίνων φακός, μεγένθυνση, ανάλυση ­και σύνθεση του φωτός, φωτογραφική μηχανή. φακός, μάτι, φρύδι, βλέφαρο, κόρη, ίριδα, αμφιβληστροειδής χιτώνας, κερατοειδής χιτώνας, οπτικό νεύρο , δείκτης, οξύ, βάση, άλας, χημική αντίδραση, εξουδετέρωση, ουσίες , μικρόβια, λοίμωξη, αντιβιοτικό, εμβόλιο, ορός, αντισώματα, μόλυνση, προστασία , αναπαραγωγή, κόλπος, ωοθήκες, σάλπιγγες, μήτρα, εκφορητική οδός, ουρήθρα, όρχεις, πέος, ωάριο, σπέρμα, σπερματοζωάριο, γονιμοποίηση, έμβρυο, κύηση, ζυγωτό, εμφύτευση

1. Μορφές ενέργειας
2. Πηγές ενέργειας
3. Πετρέλαιο: Από το υπέδαφος στο σπίτι μας
4. Επεξεργασία του αργού πετρελαίου  
5. Το πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας

6. Το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη
7. Ορυκτοί άνθρακες - Ένα πολύτιμο στερεό

8. Οι ορυκτοί άνθρακες ως πηγή ενέργειας
9. Φυσικό αέριο: Ένα πολύτιμο αέριο
10. Το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας
11. Πετρέλαιο ορυκτοί άνθρακες ή φυσικό αέριο

12. Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας

13. Οικονομία στη χρήση της ενέργειας


Τα κεφάλαια 4,5,6,8,10 και 11 έχουν αφαιρεθεί από την ύλη

Κεφάλαιο 1ο - Ενέργεια

Κεφάλαιο 2ο - Θερμοκρασία - Θερμότητα

 1. Η θερμότητα μεταδίδεται με αγωγή

 2. Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα

 3. Η θερμότητα διαδίδεται με ακτινοβολία

Κεφάλαιο 3ο - Έμβια - Άβια

 1. Χαρακτηριστικά της ζωής

 2. Το κύτταρο

Κεφάλαιο 4ο - Φυτά


1. Τα μέρη του φυτού

2. Η Φωτοσύνθεση

3. Η Αναπνοή

4. Η Διαπνοή

Το κεφάλαιο 2.φωτοσύνθεση ,  έχει αφαιρεθεί από την ύλη

Κεφάλαιο 5ο - Ζώα

 1.  Ζώα ασπόνδυλα και σπονδυλωτά

 2. Θηλαστικά

 3. Προσαρμογή των ζώων στο περιβάλλον

Κεφάλαιο 6ο - Οικοσυστήματα

1. Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα

2. Επίδραση του ανθρώπου στα οικοσυστήματα

Κεφάλαιο 7ο - Αναπνευστικό σύστημα

1. Η αναπνοή

2. Αναπνοή και υγεία


 Κεφάλαιο 8ο - Κυκλοφορικό σύστημα

1. Ένας ακούραστος μυς – Η καρδιά

2. Μικρή και μεγάλη κυκλοφορία


Κεφάλαιο 9ο - Ηλεκτρομαγνητισμός

1. Ο μαγνήτης

2. Ο μαγνήτης προσανατολίζεται  

3. Από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό – Ο ηλεκτρομαγνήτης

4. Από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό – Η ηλεκτρογεννήτρια

 Κεφάλαιο 10ο - Φως

1. Η διάθλαση του φωτός

2. Φως και χρώματα

3. Μια απλή φωτογραφική μηχανή

4. Το μάτι μας

5. Πώς βλέπουμε

 Κεφάλαιο 11ο - Οξέα - Βάσεις - Άλατα

1. Στα ίχνη των οξέων και των βάσεων

2. Τα άλατα

3. Τα οξέα και οι βάσεις στην καθημερινή μας ζωή

1. Προστασία από μικρόβια

2. Πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών

 Κεφάλαιο 12ο - Μεταδοτικές ασθένειες


 Κεφάλαιο 13ο - Αναπαραγωγικό σύστημα


1. Η αρχή της ζωής

2. Η ανάπτυξη του εμβρύου 

Η Φυσική μεταφέρθηκε ΕΔΩ

Φυσικά ΣΤ΄Τάξης