28. Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα

29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία

30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους

30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης

31. Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο

32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή

33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη

34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα

35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη

36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

Επανάληψη ΣΤ Ενότητας

23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται

24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς

25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών

27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια
των Ισαύρων και των Μακεδόνων

Επανάληψη Ε Ενότητας

ΣΤ. Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών

18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου

19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες

21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους

Επανάληψη Δ Ενότητας

Ε. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κράτους

5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας

6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη

7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης

8. Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία

9. Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική

10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι

11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

Επανάληψη Β Ενότητας

Γ. Το Βυζαντινό κράτος, μία δύναμη που μεγαλώνει

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»

15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας

Επανάληψη Γ Ενότητας

Δ. Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί

1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

2. Οι Έλληνες «κατακτούν» τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό

3. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου

4. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη

Επανάληψη Α Ενότητας

Β. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταμορφώνεται

Το ψηφιακό βιβλίο

Α. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι Ιστορία Ε΄ Τάξης

Μια πολύ ωραία παρουσίαση για το Βυζαντινό στρατό , από το Γρηγόρη Ζερβό εδώ

Σουδίας Γιάννης

Ο βυζαντινός στρατός
Ο βυζαντινός στρατός Ενδυμασία στο Βυζάντιο Βυζαντινή αρχιτεκτονική, πορτρέτα και καθημερινή ζωή Αυτοκράτορες του Βυζαντίου Θέματα από τη Βυζαντινή ιστορία

37. Η βυζαντινή Κύπρος

38. Η διπλωματία των Βυζαντινών

39. Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία

40. Η βυζαντινή τέχνη

41. Η παιδεία στο Βυζάντιο

42. Η γλώσσα των Βυζαντινών

Επανάληψη Ενότητας

Έλληνες, Ρωμαίοι, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Ρώμη, πολιτισμός, υπερδύναμη Βυζαντινό Κράτος, Ιουστινιανός, δήμοι, στάση του νίκα, Αγία Σοφία Βυζαντινοί, γειτονικοί λαοί, Πέρσες, Άβαροι, Άραβες, Σλάβοι, Βούλγαροι, Ρώσοι  Βυζαντινό κράτος, διοίκηση, νομοθεσία, εικονομαχία, ακμή, γράμματα Βυζάντιο, παρακμή, κατακτητές, άλωση, Φράγκοι, Μιχαήλ Η Παλαιολόγος, Θεσσαλονίκη, Οθωμανοί Τούρκοι, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Κωνσταντινούπολη Βυζαντινή Ιστορία, Βυζαντινή Κύπρος, διπλωματία, γυναίκα, τέχνη, παιδεία, γλώσσα

http://exploringbyzantium.gr

ΕΛΛΑΔΑ 1453 - National Geographic -
Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Χρονολογικός πίνακας - Βυζαντινή αυτοκρατορία

Χρονολογικός πίνακας - Βυζαντινή αυτοκρατορία

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το Βυζάντιο

Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Γρηγόρης Ζερβός

Η σελίδα της Ιστορίας μεταφέρθκε εδώ

Ρωμαίοι αυτοκράτορες Αρβανιτίδης Θεόδωρος Βυζαντινοίι αυτοκράτορες Χρονολογικός πίνακας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Γλωσσάριο Ιστορίας Ε΄

Σουδίας Γιάννης

Γρηγόρης Ζερβός

ΧΡΗΣΙΜΑ

Ασκήσεις με χρονολογίες της Βυζαντινής Ιστορίας

Άσκηση 1 Άσκηση 2

Ασκήσεις με σημαντικά πρόσωπα της Βυζαντινής Ιστορίας

Άσκηση 1

Άγγελος Χαραλάμπους

Άγγελος Χαραλάμπους

Άσκηση 2 Άσκηση 3 Άσκηση 4 Άσκηση 5 Ρωμαίοι αυτοκράτορες Χρονολογικός πίνακας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Γλωσσάριο Ιστορίας Ε΄

Σουδίας Γιάννης

Γρηγόρης Ζερβός

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Βυζαντινός στρατός

Σουδίας Γιάννης

Ενδυμασία στο Βυζάντιο Βυζαντινή αρχιτεκτονική, πορτρέτα και καθημερινή ζωή

Σουδίας Γιάννης

Αυτοκράτορες του Βυζαντίου Βυζαντινοίι αυτοκράτορες

 Αρβανιτίδης Θεόδωρος

Σουδίας Γιάννης

Σουδίας Γιάννης