Αρχική

19ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αποστόλης Αγγελόπουλος
ΣΤ΄ Τάξη Φυσικά ΣΤ΄ Τάξης Γεωγραφία ΣΤ΄ Τάξης Γλώσσα ΣΤ΄ Τάξης Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης Ιστορία ΣΤ΄ Τάξης Γλώσσα Μαθηματικά Ιστορία Γεωγραφία Φυσικά
Α΄ Τάξη Γλώσσα Α΄ Τάξης Γλώσσα Μαθηματικά
E΄ Τάξη Ιστορία Φυσικά Γεωγραφία Γλώσσα
Σύνδεση στη ΣΤ΄ Τάξη Αποσύνδεση
E΄ Τάξη Γλώσσα Μαθηματικά Ιστορία Γεωγραφία Φυσικά
Α΄ Τάξη Γλώσσα Α΄ Τάξης Γλώσσα Μαθηματικά
ΣΤ΄ Τάξη Φυσικά ΣΤ΄ Τάξης Γεωγραφία ΣΤ΄ Τάξης Γλώσσα ΣΤ΄ Τάξης Μαθηματικά ΣΤ΄ Τάξης Ιστορία ΣΤ΄ Τάξης Γλώσσα Μαθηματικά Ιστορία Γεωγραφία Φυσικά