Μαθηματικά Έκτης Δημοτικού

Πώς λύνουμε εξισώσεις με ένα άγνωστο Χ

Αφού επιλέξεις το σωστό μετά πάτα στο "Έλεγχος" για να δεις πώς τα πήγες.
Μπορείς επίσης να κάνεις κλικ στο "Βοήθεια".
Αν όμως κάνεις χρήση του κουμπιού "Βοήθεια". χάνεις βαθμούς !

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ

Στον πολλαπλασιασμό οι αριθμοί που πολλαπλασιάζονται λέγονται . Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού λέγεται .
Σε μια εξίσωση πολλαπλασιασμού μπορεί να είναι άγνωστος Χ οποιοσδήποτε από τους παράγοντες του γινομένου. Η λύση της εξίσωσης είναι η εύρεση του άγνωστου Χ.
Για να βρούμε τον άγνωστο Χ σε μια εξίσωση πολλαπλασιασμού, το γινόμενο δια του γνωστού παράγοντα.
X * 208 = 3536 οπότε
και Χ =
Η επαλήθευση της εξίσωσης γίνεται αντικαθιστώντας το Χ στη θέση του άγνωστου παράγοντα με τον αριθμό που βρήκαμε λύνοντας την εξίσωση. Αν το γινόμενο είναι ίδιο, η εξίσωση είναι σωστή.Έτσι έχουμε: * 208 = 3536 Άρα η εξίσωση είναι σωστή.

Αν είναι άγνωστος ο δεύτερος παράγοντας, για να τον βρούμε το γινόμενο δια του γνωστού παράγοντα.
178 * X = 2136 οπότε και Χ =
Η επαλήθευση της εξίσωσης γίνεται αντικαθιστώντας το Χ στη θέση του άγνωστου παράγοντα με τον αριθμό που βρήκαμε λύνοντας την εξίσωση. Αν το γινόμενο είναι ίδιο, η εξίσωση είναι σωστή.Έτσι έχουμε: 178 * = 2136 Άρα η εξίσωση είναι σωστή.