ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης –  Τα κεφάλαια που δεν θα αξιοποιηθούν.  

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φύλλο εργασίας 4: Η ενέργεια υποβαθμίζεται (σελ. 48-50)

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Φύλλο εργασίας 2: Τα δόντια μας - Η αρχή του ταξιδιού της τροφής.

Αφαιρείται μόνο η σελίδα 62: δραστηριότητα για το εσωτερικό των δοντιών. Αφαιρείται και η εργασία 2, σελ. 63.

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Φύλλο εργασίας 2: Το ηλεκτροσκόπιο (σελ. 98-100)

Φύλλο Εργασίας 5: Το ηλεκτρικό ρεύμα (σελ. 109-111)

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Φύλλο εργασίας 1: Η ταχύτητα (σελ. 162-163)

Φύλλο εργασίας 8: Η πίεση (σελ. 188-190)

Φύλλο εργασίας 9: Η υδροστατική πίεση (σελ. 191-193)

Φύλλο εργασίας 10: Η ατμοσφαιρική πίεση (σελ. 194-197)

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΙΓΜΑΤΑ* (να διδαχθεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς , αν υπάρχει ο χρόνος)

Φύλλο εργασίας 1: Μελετάμε τα μίγματα (σελ. 30-33)

Φύλλο εργασίας 2: Μελετάμε τα διαλύματα (34-37)


1. ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

1. Δομή της ύλης

2. Ιδιότητες των υλικών σωμάτων

Τετράδιο Εργασιών

1. Όγκος  

2. Μάζα  

3. Πυκνότητα


Φυσική Ε΄ Τάξης

Το ψηφιακό βιβλίο

4. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Η ενέργεια στην καθημερινή ζωή

2. Αποθήκες ενέργειας

3. Τροφές και ενέργεια

Τετράδιο Εργασιών

1. Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα  

2. Η ενέργεια αποθηκεύεται  

3. Η ενέργεια αλλάζει συνεχώς μορφή  

4. Η ενέργεια υποβαθμίζεται  

5. Τροφές και ενέργεια   


2. ΜΙΓΜΑΤΑ

1. Μελετώντας τα μίγματα

2. Διαλύματα

Τετράδιο Εργασιών

1. Μελετάμε τα μίγματα  

2. Μελετάμε τα διαλύματα

6. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

1. Ηλεκτρόνια: Διαρκώς σε κίνηση

2. Το ηλεκτρικό κύκλωμα

3. Αγωγοί και μονωτές

4. Ηλεκτρικές πηγές

5. Διακόπτης

6. Ηλεκτρικές συσκευές

7. Ηλεκτρικό ρεύμα, μία επικίνδυνη υπόθεση

7. ΦΩΣ

1. Διάδοση του φωτός

2. Φως και υλικά σώματα

3. Ανάκλαση, διάχυση και απορρόφηση του φωτός

Τετράδιο Εργασιών

1. Στατικός ηλεκτρισμός  

2. Το ηλεκτροσκόπιο  

3. Πότε ανάβει το λαμπάκι;

4. Ένα απλό κύκλωμα  

5. Το ηλεκτρικό ρεύμα  

6. Αγωγοί και μονωτές  

7. Ο διακόπτης  

8. Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση;  

9. Ηλεκτρικό ρεύμα - Μια επικίνδυνη υπόθεση

Τετράδιο Εργασιών

1. Διάδοση του φωτός  

2. Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα  

3. Φως και σκιές  

4. Ανάκλαση και διάχυση του φωτός  

5. Απορρόφηση του φωτός  

5. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

1. Τα δόντια μας - Η αρχή του ταξιδιού της τροφής

2. Το ταξίδι της τροφής συνεχίζεται

3. Ισορροπημένη διατροφή

1. Θερμοκρασία - Θερμότητα: Δύο έwοιες διαφορετικές

2. Τήξη - Πήξη

3. Εξάτμιση, Βρασμός και Υγροποίηση

4. Διαστολή - Συστολή

Τετράδιο Εργασιών

1. Ισορροπημένη διατροφή

2. Τα δόντια μας - Η αρχή του ταξιδιού της τροφής  

3. Το ταξίδι της τροφής συνεχίζεται  

  


Τετράδιο Εργασιών

1. Το θερμόμετρο  

2. Θερμοκρασία - Θερμότητα: Δύο έννοιες διαφορετικές

3. Τήξη και Πήξη  

4. Εξάτμιση και συμπύκνωση

5. Βρασμός  

6. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά

7. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά  

8. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια

8. ΗΧΟΣ

1. Ταχύτητα

2. Δύναμη

3. Τριβή

4. Πίεση

9. ΜΗΧΑΝΙΚΗ

1. Πώς παράγεται ο ήχος;

2. Πώς διαδίδεται ο ήχος;

3. Ανάκλαση και απορρόφηση του ήχου

4. Το αφτί

5. Ηχορρύπανση - Ηχοπροστασία

Τετράδιο Εργασιών

1. Πώς παράγεται ο ήχος  

2. Διάδοση του ήχου  

3. Ανάκλαση του ήχου  

4. Απορρόφηση του ήχου  

5. Άνθρωπος και ήχος - Το αφτί μας  

6. Ηχορρύπανση - Ηχοπροστασία

Τετράδιο Εργασιών

1. Η ταχύτητα  

2. Οι δυνάμεις

3. Δυνάμεις με επαφή - Δυνάμεις από απόσταση  

4. Πώς μετράμε τη δύναμη

5. Τριβή: μία σημαντική δύναμη  

6. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή  

7. Τριβή: επιθυμητή ή ανεπιθύμητη;

8. Η πίεση

9. Η υδροστατική πίεση  

10. Η ατμοσφαιρική πίεση  


όγκος,­ ογκομετρικό δοχείο, μάζα, ζυγός σύγκρισης, σταθμά, πυκνότητα , μίγμα, συστατικά, φυσική κατάσταση, στερεή, υγρή, αέρια, ετερογενές μίγμα, ομογενές μίγμα, διάλυμα, διαλύτης, διαλυμένη ουσία, ίζημα , ενέργεια, μορφές ενέργειας, κινητική ενέργεια, δυναμική ενέργεια, χημική ενέργεια, φωτεινή ενέργεια, θερμότητα, ηλεκτρική ενέργεια, πυρηνική ενέργεια, υποβάθμιση ενέργειας, διατήρηση ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, μεταφορά ενέργειας, πηγές ενέργειας, ενεργειακό περιεχόμενο τροφών­­ , διατροφή, διατροφική πυραμίδα, πυραμίδα δραστηριοτήτων, τροφή, δόντια, κοπτήρες, κυνόδοντες, προγόμφιοι, γομφίοι, μύλη, νεογιλά δόντια, μόνιμα δόντια, ρίζα, αδαμαντίνη, οδοντίνη, οστεΐνη , πολφός, αιμοφόρα αγγεία , θερμοκρασία, θερμότητα, θερμότητα, θερμόμετρο, κλίμακα Celcius, ενέργεια, ροή θερμότητας, ψύξη, διαστολή, συστολή, φυσική κατάσταση, στερεό, υγρό, αέριο, τήξη, πήξη, εξάτμιση, επιφάνεια, συμπύκνωση, υγροποίηση, βρασμός, θέρμανση , ηλεκτρισμός, ηλεκτρόνιο, ηλεκτροσκόπιο, έλξη, άπωση, ασφάλεια, ηλεκτρικό φορτίο, πόλος, λυχνιολαβή, λαμπάκι, διακόπτης, μπαταρία, αγωγός, επαφή, μονωτής, ηλεκτρικό ρεύμα, κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα, ανοιχτό ηλεκτρικό κύκλωμα, σύνδεση, παράλληλη σύνδεση λαμπτήρων, δίκτυο της ΔΕΗ, ηλεκτρικές συσκευές, σύμβολα στοιχείων ηλεκτρικού κυκλώματος , φωτεινή πηγή, διάδοση, ευθύγραμμα, φωτεινή ακτίνα, διαφανές σώμα, ημιδιαφανές σώμα, αδιαφανές σώμα, σκιά, καθρέπτης, ανάκλαση, διάχυση, απορρόφηση, ανοιχτόχρωμες επιφάνειες, σκουρόχρωμες επιφάνειες, ταλάντωση, ηχητική πηγή, διάδοση του ήχου, ηχητικό κύμα, ανάκλαση, ηχώ, απορρόφηση, αφτί, πτερύγιο, θόρυβος, ηχορρύπανση, ηχομόνωση, ηχοπροστασία , ταχύτητα, χρόνος, απόσταση, κίνηση, κινητό, δύναμη, αλλαγή κινητικής κατάστασης, αύξηση της ταχύτητας, μείωση της ταχύτητας, αλλαγή κατεύθυνσης, μόνιμη παραμόρφωση, προσωρινή παραμόρφωση, δύναμη με επαφή, δύναμη απο απόσταση, βάρος, μάζα, ηλεκτρικές δυνάμεις, μαγνητικές δυνάμεις, ελατήριο, κλίμακα, δυναμόμετρο, τριβή, αντίσταση, φθορά, εμβαδόν, είδος επιφάνειας, επιθυμητή τριβή, ανεπιθύμητη τριβή, τραχεία επιφάνεια, λιπαντικά

Η σελίδα των μαθηματικών μεταφέρθκε εδώ